Logotype

Lindex i media om Testfakta – bly i Lindex vinteroverall

För några veckor sedan fick Lindex ett mail från Testfakta där man uppmärksammade oss på höga halter av bly i knappar på Lindex vinteroverall Fix. Eftersom de uttryckte en tveksamhet i själva resultatet tillsatte vi omgående externa laboratorietest. Dessa visade att knapparna inte hade höga halter av bly i knapparna utan följde Kemikalieinspektionens rekommendationer för smycken och liknande produkter, såsom knappar.

Lindex använder oberoende, ackrediterade och internationella laboratorier och som kund ska man kunna lita på Lindex. Hälso- och miljöfarliga kemikalier får inte förekomma i plagg som kommer från Lindex. Vi har strikta kemikaliekrav och en kemikalierestriktionslista som alla leverantörer/fabriker förbinder sig att följa.

För mer information kontakta Lindex kundservice
Tel 020-570 580 eller customerservice@lindex.com

Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

 

Choose your language