Lindex förlänger samarbete för renare vatten

Idag förlänger Lindex sitt samarbete med SIWI – Stockholm International Water Institute, SIDA och SWAR – Sustainable Water Resources, vid ett seminarium på World Water Week i Stockholm. SWAR-projektet i Indien visar på positiva effekter och nu utökas samarbetet.

Sedan februari 2013 har Lindex, tillsammans med Indiska och KappAhl, samt SIWI, arbetat tillsammans med 35 leverantörer i Delhi och Jaipur i SWAR-projektet som syftar till en mer hållbar utveckling för textilindustrier i Indien. Projektet arbetar för att minska vatten- och energiåtgången hos såväl leverantörerna som hos deras underleverantörer, samt att minska produktionens negativa miljöpåverkan.

Jag är jätteglad och stolt över att en av Lindex underleverantörer i Indien är med i projektet och idag kan berätta om sitt framgångsrika arbete, där vi tillsammans kan bidra till en mer hållbar utveckling i Indien, säger Ingela Lind som arbetar med inköpsutveckling på Lindex.

”Det är också extra roligt att vi i det här projektet gått ett steg bakåt i produktionskedjan och även arbetar med underleverantörerna – de som färgar och trycker tygerna till våra plagg.” Genom workshops och teknisk support till fabrikerna har leverantörerna effektiviserat produktionen och resursanvändningen. De investeringar som gjorts betalas oftast tillbaka redan första året i form av lägre kostnader för vatten, energi och kemikalier.

”Vårt hållbarhetsarbete är en aldrig avslutad resa och vi måste utmana oss själva och våra leverantörer dagligen för att vi ska nå våra mål och expandera på ett hållbart sätt”, säger Göran Bille, VD Lindex. Under 2014 kommer projektet att intensifiera sitt arbete med sina indiska partners för att utöka dess positiva effekter, och dessutom kommer nya leverantörer att bjudas in att delta i projektet.

”Genom att samarbeta med andra aktörer i branschen, blir vi tillsammans starkare och kan göra skillnad, och förhoppningsvis även inspirera andra företag att följa efter, avslutar Ingela Lind, Lindex.

Läs mer om SWAR projektet på siwi.org

Läs mer om Lindex CSR-arbete på www.lindex.com/csr

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Relaterade dokument

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language