Lindex ansluter sig till avtal om brand- och byggnadssäkerheten i Bangladesh

Lindex ägare Stockmann har skrivit på avtalet om brand- och byggnadssäkerhet ”The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”. Målet är att utveckla säkra arbetsförhållanden för textilindustriarbetarna i Bangladesh, bl.a. genom oberoende byggnadsinspektioner samt reparationer av fabriksbyggnader.

Avtalet kompletterar Stockmanns och Lindex långvariga arbete att förbättra fabrikernas brandsäkerhet. Frågan har varit i fokus under flera år som en del av Stockmannkoncernens hållbarhetsarbete, bl.a. genom egna och externa inspektioner på de fabriker som koncernen använder.

Lindex äger inga egna fabriker men kan genom avtalet bidra till förbättrade arbetsförhållanden för textilindustriarbetarna i Bangladesh.

För mer information besök www.stockmann.se

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language