Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Organizácia Textile Exchange

Spoločnosť Lindex je členom Textile Exchange, globálnej neziskovej organizácie, ktorá poskytuje svojim členom vedomosti a nástroje na výrazné zlepšenie v troch hlavných oblastiach: Vlákno a materiály, integrita a normy a dodávateľská sieť.

Organizácia Textile Exchange úzko spolupracuje so všetkými sektormi textilnej dodávateľskej siete. Organizácia identifikuje a zdieľa najlepšie postupy týkajúce sa poľnohospodárstva, materiálov, spracovania, sledovateľnosti a konca životnosti produktu s cieľom vytvárať pozitívny dopad na vodu, pôdu, vzduch, zvieratá a ľudskú populáciu.

Spoločnými silami dokážeme niečo zmeniť

V spoločnosti Lindex neustále pracujeme na zlepšovaní a na tom, aby sme dosiahli pozitívny rozdiel v textilnom priemysle. Výzvy, ktorým všetci v módnom priemysle čelíme, však nie sú zanedbateľné a len spoločnými silami naozaj dokážeme niečo zmeniť.

V celom svete je s organizáciou Textile Exchange spojených viac ako 200 členov a spolu s ďalšími členmi môžeme pozitívne ovplyvniť hodnotový reťazec v textilnom priemysle. Použitím priemyselných noriem vyvinutých organizáciou Textile Exchange sa všetci usilujeme o rovnaký cieľ, ktorým je minimalizácia dopadov globálneho textilného priemyslu na životné prostredie.

Prečítajte si viac

Materiály

Prečítajte si viac o materiáloch a našej činnosti zameranej na používanie udržateľnejších materiálov.

Rešpekt voči planéte

Prečítajte si viac o našom sľube trvalej udržateľnosti a jednej z našich oblastí zamerania – Rešpekt voči planéte.

Zvoľte jazyk