Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Iniciatívy a partnerstvá

Najviac toho dosiahneme, keď pracujeme spoločne. Na dodržanie nášho sľubu – ktorým je zmena pre budúce generácie – potrebujeme spolupracovať s našimi dodávateľmi, ďalšími spoločnosťami v tomto odvetví a partnermi. Tu je prehľad našich kľúčových iniciatív a partnerstiev.

Kampaň WE Women by Lindex

Spolupráca s WaterAid

Projekt HERproject

STICA

Etická obchodná iniciatíva

Organizácia Textile Exchange

Iniciatíva za lepšiu bavlnu

Organizácia CottonConnect

Dohoda Accord

Ružová stuha

Zvoľte jazyk