Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Celosvetová dohoda

Globálnu dohodu (The Global Deal) o dôstojnej práci a inkluzívnom raste inicioval švédsky predseda vlády Stefan Löfvén v spolupráci s OECD a ILO v roku 2016. Združuje vlády, súkromný sektor, odborové zväzy a ďalšie organizácie s cieľom zaoberať sa výzvami globálneho trhu práce.

Cieľom dohodyThe Global Deal je povzbudzovať vlády, podniky, odbory a ďalšie organizácie, aby prijali záväzky na zlepšenie sociálneho dialógu. A na vytvorenie efektívneho sociálneho dialógu je dôležité, aby medzi zamestnávateľmi, zamestnancami a vládami existoval vzájomný rešpekt a dôvera.

S podporou švédskej vlády, ktorá nastoľuje otázku sociálneho dialógu na všetkých úrovniach a pri všetkých príležitostiach, veríme, že partnerstvo s dohodou The Global Deal nás môže podporiť pri dosahovaní našich ambícií.

My v Lindexe chceme zlepšiť životy žien v dodávateľskom reťazci. Súčasťou nášho prísľubu udržateľnosti je ujať sa vedenia pri posilňovaní postavenia žien a rovnakých práv v celom našom hodnotovom reťazci, odstraňovať rodové rozdiely a umožniť ženám, aby mali rovnaké príležitosti na naplnenie svojho potenciálu ako muži. Pracujeme na zlepšení a posilnení sociálneho dialógu v našich vlastných prevádzkach a hodnotovom reťazci. Prostredníctvom nášho programu WE Women by Lindex spolupracujeme s našimi dodávateľmi a ich továrňami na začlenení rodovej rovnosti do ich systémov riadenia.

Prečítajte si viac

Kampaň WE Women by Lindex

Prečítajte si viac o iniciatíve WE Women by Lindex, v rámci ktorej pracujeme na posilnení rodovej rovnosti a lepšom začleňovaní na pracoviskách v našom dodávateľskom reťazci.

Pracovné podmienky

Prečítajte si viac o tom, akým spôsobom sa zaoberáme pracovnými podmienkami vo výrobe, ako sú napríklad mzdy a nadčasy.

Zvoľte jazyk