Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Spoznajte našich dodávateľov

Zoznámte sa s Paramount, jedným z našich dlhodobých dodávateľov v Indii. S viac ako 7 000 zamestnancami a tam, kde sú ženy v menšine, urobil Paramount sociálnu udržateľnosť a posilnenie postavenia žien hlavnou súčasťou svojich obchodných hodnôt a dôležitou súčasťou svojich obchodných rozhodnutí i každodenných operácií.

Meno dodávateľa: Paramount Products Pvt Ltd.

Lokácia: India

Počet zamestnancov: 7.000

Partner pre Lindex od: 2008

Program WE Women ako odrazový mostík

Vytváranie povedomia o rodových a sociálnych otázkach sú kľúčovými faktormi v práci Paramountu na zabezpečenie posilnenia postavenia medzi pracovníkmi. Jedným zo spôsobov, ako Paramount pracuje na prelomení hlboko zakoreneného myslenia ohľadom rodových stereotypov, je neustále poskytovať všetkým zamestnancom školenia zamerané na povedomie o rodových otázkach. V roku 2021 spoločnosť Paramount implementovala program WE Women by Lindex pre viac rodovo rovnocenné a inkluzívne pracoviská, a odvtedy vzdelávala všetkých zamestnancov o rodových otázkach, ako mať nezaujatý prístup k rodu, a ako zvýšiť zastúpenie žien v továrni na všetkých pracovných pozíciách.

"Program WE Women spoločnosti Lindex zohral dôležitú úlohu na našej ceste k rodovo inkluzívnemu podnikaniu. Vďaka programu sme dokázali premeniť náš záväzok na strategické činy a urobili z rodu prierezovú tému naprieč obchodnými funkciami, ktoré ovplyvňuje všetky naše obchodné rozhodnutia. Výsledkom programu je, že sme získali nástroje na pokračovanie práce v tejto oblasti a iniciovali sme nové interné projekty, ktoré nám pomôžu sa ešte viac zlepšovať."

 

Sumit Mahajan, výkonný riaditeľ spoločnosti Paramount

Zvýšený výkon a pohoda

V Paramounte zaznamenali priame účinky práce so sociálnou udržateľnosťou a posilnením postavenia žien, a to nielen z etického hľadiska, ale aj z pohľadu podnikania. Svojím úsilím sa im podarilo znížiť úbytok a zvýšiť počet pracujúcich žien a zároveň zaznamenať lepší výkon aj vyššiu spokojnosť s prácou. Rodovo inkluzívny prístup tiež viedol k zvýšeniu počtu vedúcich žien vo všetkých ich továrňach.

„Veríme, že zdraví, šťastní a kompetentní zamestnanci sú predpokladom pre udržateľnosť podnikania. Prostredníctvom našej posilňovacej práce sme získali dôveru našich pracovníkov, pocit spolupatričnosti a vyššiu oddanosť práci, čo sa odráža v lepšej produktivite a efektivite. Z obchodného hľadiska to tiež prispelo k zlepšeniu nášho imidžu a reputácie ako spoločnosti medzi našimi obchodnými konkurentmi a kolegami,“ hovorí Sumit Mahajan, výkonný riaditeľ spoločnosti Paramount.

Vlastné interné projekty spoločnosti Paramount

Project Sehat (zdravie)

Projekt Sehat poskytuje podporné, preventívne a liečebné zdravotné služby všetkým pracovníkom bez ohľadu na ich pohlavie. Projekt pokrýva širokú škálu chorôb v kategóriách prenosných aj neprenosných, ako je diabetes, Covid-19, anémia, hypertenzia, duševné zdravie a malária.

 

Projekt Mukta (oslobodenie)

Projekt Mukta si kladie za cieľ posilniť postavenie zamestnankýň k plnohodnotnejšiemu životu prostredníctvom intervencií na pracovisku v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, finančného začlenenia a rodovej rovnosti. Projekt poskytuje pracovníkom bezplatné hygienické vložky spolu so zdravotným vzdelávaním o dôležitých témach, ako je menštruačná hygiena, plánované rodičovstvo, starostlivosť počas tehotenstva, STI/RTI a bezpečný potrat.

Prečítajte si viac

Posilnenie postavenia žien

Prečítajte si viac o tom, prečo je posilnenie postavenia žien tak zásadnou súčasťou nášho sľubu udržateľnosti.

Kampaň WE Women by Lindex

Prečítajte si viac o WE Women by Lindex, kde sa usilujeme o lepšiu rovnosť pohlaví a inkluzívnejšie pracovisko naprieč naším dodávateľským reťazcom.

Dodávatelia a továrne

Prečítajte si viac o tom, ako spolupracujeme s našimi dodávateľmi.

Zvoľte jazyk