Logotype
Logotype Přejít k online nákupu

Kampaň „WE Women by Lindex“ utváří prostředí pro lepší rovnost pohlaví napříč dodavatelským řetězcem

Ve společnosti Lindex byla a vždy bude ženám věnována pozornost a mají také zásadní úlohu v celém hodnotovém řetězci naší módní společnosti. Společnost Lindex v mnoha ohledech usiluje o zlepšení postavení žen, kampaň „WE Women by Lindex“ je pouze jednou z mnoha podobných iniciativ. 

Skrze kampaň „WE Women by Lindex“ společnost Lindex vysílá jasné poselství za rovnost pohlaví, vytváří inkluzivní pracovní prostředí napříč globálním dodavatelským řetězcem módní společnosti a zajišťuje ženám stejné příležitosti pro rozvoj jako mužům. Prostřednictvím kampaně se mezi manažerskými týmy dodavatelů zvyšuje povědomí o genderových otázkách a šíří se nové poznatky o tomto tématu. Zvláštní důraz je kladen na zdraví a bezpečnost žen a na to, jak se mohou společnosti podílet na zvýšení podílu žen ve vedoucích pozicích a na překlenutí rozdílů v mzdovém ohodnocení. 

„Chceme, aby všechny ženy napříč celým naším hodnotovým řetězcem byly schopny zcela naplňovat svůj potenciál. Nezbytným předpokladem je tak vytvářet pracoviště založené na inkluzi a rovných podmínkách. Z tohoto důvodu v našem dodavatelském řetězci vedeme kampaň „WE Women by Lindex“. Díky oddané spolupráci s našimi dodavateli jsme již doposud dosáhli neuvěřitelných výsledků, ale jsme jen na začátku naší cesty a ještě mnoho úkolů leží před námi. Abychom dosáhli většího zastoupení žen, vyzýváme tímto více klíčových hráčů v módním průmyslu, aby se zapojili do kampaně WE Women, abychom společně mohli usilovat o zajišťování rovných příležitostí,“ říká Anna-Karin Dahlberg, vedoucí oddělení pro udržitelnost společnosti Lindex. 

Kampaň „WE Women by Lindex“ byla spuštěna společností Lindex ve spolupráci s organizací GIZ v roce 2017. Projekt zatím ovlivnil život více než 70 000 žen napříč celým globálním dodavatelským řetězcem společnosti Lindex v Bangladéši, Indii a Myanmaru. Cílem módní společnosti je, aby do roku 2025 dodavatelé, kteří tvoří 80 procent výroby společnosti Lindex, naplnili program kampaně „WE Women by Lindex“ a aktivně pracovali s problematikou rovnosti pohlaví. 

O organizaci GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je spolkovou organizací s celosvětovou působností, která se zaměřuje na oblast mezinárodní spolupráce za účelem udržitelného rozvoje. Rozvoj partnerství organizace GIZ uskutečňuje v rámci programu develoPPP.de pod patronací německého spolkového Ministerstva pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (BMZ). 

 

Pro více informací kontaktujte:

Jana Hrušovská
Marketing & PR Central Europe
E-mail: jana.hrusovska@lindex.com

Související obrázky

Zvolte jazyk