Logotype
Logotype Gå til shop online

Møt en av våre leverandører

Møt Paramount, en av våre langsiktige leverandører i India. Med en arbeidsstyrke på mer enn 7.000 ansatte, og hvor kvinner er minoriteten, har Paramount gjort sosial bærekraft og kvinners myndiggjøring til en kjernedel av forretningsverdiene og en viktig del av forretningsbeslutningene og den daglige driften.

Leverandørnavn: Paramount Products Pvt Ltd.

Sted: India

Antall ansatte: 7.000

Lindex partner siden: 2008

WE Women som et springbrett

Å skape bevissthet om kjønn og sosiale spørsmål er nøkkelfaktorer i Paramounts arbeid for å sikre myndiggjøring blant arbeidere. En måte Paramount jobber for å bryte den dypt forankrede tankegangen rundt kjønnsstereotypier er å kontinuerlig gi alle ansatte bevissthetsopplæring om kjønnsspørsmål. I 2021 implementerte Paramount WE Women by Lindex-programmet for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser, og har siden utdannet alle ansatte om kjønnsspørsmål, hvordan man kan ha en objektiv tilnærming til kjønn og øke representasjonen av kvinnelige arbeidere i fabrikken på tvers av alle jobber roller.

Lindex sitt WE Women-program har spilt en viktig rolle i vår reise mot en kjønnsinkluderende virksomhet. Takket være programmet har vi vært i stand til å transformere vårt engasjement til strategiske handlinger og har gjort kjønn til et tverrgående tema på tvers av forretningsfunksjoner som påvirker alle våre forretningsbeslutninger. Som et resultat av programmet har vi fått verktøy for å fortsette arbeidet innenfor dette området og har satt i gang nye interne prosjekter som vil hjelpe oss å forbedre oss enda mer“.

Sumit Mahajan, Executive Director i Paramount

Økt ytelse og velvære

Hos Paramount har de sett de direkte effektene av å jobbe med sosial bærekraft og kvinners myndiggjøring, ikke bare fra et etisk perspektiv, men også fra et forretningsperspektiv. Gjennom sin innsats har de vært i stand til å redusere avgang og øke antall kvinnelige arbeidere, samtidig som de har sett bedre prestasjoner og høyere arbeidstilfredshet. Den kjønnsinkluderende tilnærmingen har også ført til en økning i antall kvinnelige veiledere på tvers av alle deres fabrikker.

“Vi tror at sunne, glade og dyktige medarbeidere er en forutsetning for bærekraftig virksomhet. Gjennom vårt myndiggjøringsarbeid har vi fått tillit til våre arbeidere, en følelse av tilhørighet og et høyere engasjement for arbeid som gjenspeiles i bedre produktivitet og effektivitet. Fra et forretningsperspektiv har det også bidratt til å forbedre vårt image og omdømme som et selskap blant våre forretningskonkurrenter og jevnaldrende“, sier Sumit Mahajan, Executive Directorad i Paramount.

Paramounts egne interne prosjekter

Prosjekt Sehat (helse)

Prosjekt Sehat tilbyr fremmende, forebyggende og kurative helsetjenester til alle arbeidere uavhengig av kjønn. Prosjektet dekker et bredt spekter av sykdommer under både smittsomme og ikke-smittsomme kategorier som diabetes, Covid-19, anemi, hypertensjon, mental helse og malaria.

Prosjekt Mukta (frigjøring)

Prosjekt Mukta har som mål å styrke kvinnelige arbeidere mot et mer tilfredsstillende liv gjennom arbeidsplassbaserte intervensjoner på seksuell og reproduktiv helse, økonomisk inkludering og likestilling. Prosjektet gir gratis bind til arbeidere, sammen med helseundervisning om viktige temaer som menstruasjonshygiene, familieplanlegging, omsorg under graviditet, STI/RTI og sikker abort.

Les mer

Styrke kvinner

Les mer om hvorfor det å styrke kvinner er en så viktig del av bærekraftsløftet vårt.

WE Women by Lindex

Les mer om WE Women by Lindex, hvor vi jobber for flere likestilte og inkluderende arbeidsplasser i vår leverandørkjede.

Leverandører og fabrikker

Les mer om hvordan vi samarbeider med våre leverandører.

Choose your language