Logotype

Polyester og polyamid

Polyester og polyamid er syntetiske fibre som har lang holdbarhet og god ytelse, og de er de nest vanligste materialene i vårt sortiment etter bomull. Siden råmaterialet kommer fra olje og er ikke-fornybart og ikke-biologisk nedbrytbart, er vi dedikert til å øke bruken av resirkulerte alternativer for å redusere vår påvirkning.

Resirkulert polyester og polyamid

Med resirkulert polyester og polyamid kan vi gjenbruke det som allerede er produsert, noe som reduserer presset på naturressurser og reduserer vår klimapåvirkning. Resirkulert polyamid er laget av avfall fra produksjonsindustrien og for resirkulert polyester er den vanligste råvaren gamle PET-flasker. Sammen med våre leverandører har Lindex forvandlet millioner av PET-flasker til nye plagg, og gitt dem et nytt liv i stedet for å havne i naturen eller på søppelfyllinger.

Målet vårt er at 100 prosent av materialene våre skal være resirkulert eller bærekraftig hentet innen 2025.

Mikroplast

En utfordring med syntetiske fibre er at polyester- og polyamidplagg slipper ut mikroplast når de vaskes, som er så små at de passerer gjennom renseanlegg og i stedet havner i våre hav og andre vannkilder. De spises av plankton, som spises av fisk og etter hvert vandrer mikroplasten opp i næringskjeden til oss selv. Mikroplast kommer ikke bare fra polyester- og polyamidplagg, men fra all plast som havner i vannet.

Forskningen på mikroplast, både på konsekvensene det har for mennesker og miljø samt hvordan vi kan forebygge utslipp, er fortsatt ny. Mer forskning er nødvendig for å sette oss i stand til å iverksette mest mulig effektive tiltak.

Les mer

Respektere planeten

Les mer om løftet vårt om bærekraft og målene innenfor fokusområdet Respektere planeten.

Hva du kan gjøre

Som forbruker kan du utgjøre en stor forskjell når det gjelder valgene du tar. Les mer om hva du kan gjøre.

Choose your language