Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Pokračujúci nárast predaja spoločnosti Lindex vďaka posilnenému digitálnemu podielu

Spoločnosť Lindex dnes zverejnila svoju priebežnú správu za prvý štvrťrok 2024 a informuje o pokračujúcom náraste predaja v kamenných predajniach aj v digitálnych kanáloch.

V prvom štvrťroku sme pokračovali v raste predaja a zvýšili sme objem tržieb v kamenných predajniach aj digitálnych kanáloch vďaka posilnenému digitálnemu podielu. Dámske oblečenie bolo našou najsilnejšou obchodnou oblasťou a zaznamenalo nárast tržieb o 7,4 %. Potešujúce je aj to, že získavame ďalšie podiely na trhu a pokračujeme v raste nie len vďaka novým i aktívnym zákazníkom, ale aj vďaka zvyšovaniu priemernej hodnoty nákupu, a to aj v období obmedzenej kúpnej sily. Okrem toho sme v uplynulom štvrťroku posilnili našu prítomnosť a potenciál rastu prostredníctvom partnerstiev,“ hovorí generálna riaditeľka Susanne Ehnbåge.  

Upravený prevádzkový výsledok* módnej spoločnosti za prvý štvrťrok dosiahol 47 mil. SEK (62 mil. SEK v roku 2023). Nárast predaja spoločnosti Lindex pozitívne ovplyvnil výsledok, ale zvýšené náklady na prepravu v dôsledku situácie v Červenom mori negatívne ovplyvnili výsledok v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku. Prevádzkový výsledok* spoločnosti Lindex za prvý štvrťrok 2024 predstavoval 86 mil. SEK (62 mil. SEK v roku 2023).

V prvom štvrťroku spoločnosť Lindex uverejnila svoju správu o trvalo udržateľnom rozvoji za rok 2023, v ktorej popisuje významný pokrok a výzvy, s ktorými sa táto módna spoločnosť stretla počas svojej rozsiahlej premeny.

„Pokračujeme v našej transformácii na udržateľnejšie podnikanie a urýchľujeme pokrok v rámci nášho prísľubu k trvalo udržateľnému rozvoju. Som hrdá na to, čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť vrátane nášho úsilia v oblasti materiálov a znižovania vplyvu na klímu, kde sme napriek silnému nárastu predaja minulý rok znížili naše celkové emisie o 21 % a o 41 % v porovnaní s východiskovým rokom 2017. Ambície sme ešte posilnili a sústredíme sa na nový vedecky podložený cieľ, ktorý zahŕňa aj celú spoločnosť Lindex Group. Aby sme aj naďalej dosahovali ciele a znižovali našu klimatickú stopu, prijímame opatrenia takmer vo všetkých aspektoch nášho podnikania. Kľúčovými piliermi sú zníženie spotreby energie a prechod na obnoviteľné zdroje energie v našom dodávateľskom reťazci. Medzi ďalšie dôležité časti patrí pokračovanie v skúmaní a rozširovaní obehových obchodných modelov, ako aj zameranie sa na inovácie v oblasti materiálov,“ tvrdí generálna riaditeľka Susanne Ehnbåge.

Investície módnej spoločnosti do ďalšieho globálneho, digitálneho a trvalo udržateľného rastu postupujú na plné obrátky. Spoločnosť Lindex tiež aktívne rozvíja digitálnu transformáciu, ktorá umožňuje zvyšovať efektivitu, flexibilitu a inovácie.

„V priebehu tohto roka realizujeme viacero dôležitých uvedení na trh v rámci našej nepretržitej cesty a transformácie s cieľom efektívne urýchliť náš rast. Významným krokom je zavedenie nášho nového vysoko automatizovaného multikanálového skladu, na ktorý sa tešíme a plánujeme jeho spustenie počas jesene. Intenzívne pracujeme aj na našom programe digitálnych predajní, pričom plánujeme zavedenie nového mobilného pokladničného systému a technológie RFID s cieľom ďalšieho zlepšovania skúseností zákazníkov. Taktiež sa zaoberáme digitalizáciou nášho dodávateľského reťazca, čo nám pomôže zvýšiť flexibilitu a skrátiť dodacie lehoty. Naozaj nás čaká mnoho významných míľnikov, ku ktorým pristupujeme s veľkým nadšením a odhodlaním. Vďaka nášmu spoločnému úsiliu a inovatívnemu duchu smerujeme k ešte úspešnejšej budúcnosti, v ktorej nielen zrýchlime svoj rast, ale posilníme aj svoju pozíciu ako globálna, značková a trvalo udržateľná módna spoločnosť,“ uzavrela generálna riaditeľka Susanne Ehnbåge.

*Prevádzkový výsledok spoločnosti Lindex sa vykazuje s lízingovými zmluvami podľa štandardu IFRS16.

Pro více informací kontaktujte:

Iva Macháčková
PR&Sustainability executive
E-mail:iva.machackova@lindex.com

Súvisiace obrázky

Zvoľte jazyk