Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Iniciatíva „WE Women by Lindex“ vytvára zvýšenú rodovú rovnosť v dodávateľskom reťazci

Pre Lindex sú ženy vždy v centre pozornosti a ženy tiež zohrávajú zásadnú úlohu v celom hodnotovom reťazci módnej spoločnosti. Lindex pracuje na posilňovaní postavenia žien mnohými spôsobmi, pričom program „WE Women by Lindex“ je jednou z mnohých iniciatív. 

Prostredníctvom iniciatívy „WE Women by Lindex“ sa Lindex hlási k rodovej rovnosti a k vytváraniu inkluzívnych pracovísk v globálnom dodávateľskom reťazci módnej spoločnosti a zároveň dáva ženám rovnaké príležitosti na rozvoj kompetencií, ako majú muži. Prostredníctvom programu sa zvyšuje úroveň povedomia a znalostí o rodových otázkach medzi manažérskymi tímami dodávateľov so zvláštnym zameraním na zdravie a bezpečnosť žien, ako aj na to, ako môžu pracovať na zvyšovaní podielu žien na vedúcich pozíciách a odstraňovaní mzdových rozdielov. 

„Chceme, aby všetky ženy v celom našom hodnotovom reťazci mohli naplno využiť svoj potenciál. Vytváranie inkluzívnych a rovnocenných pracovísk je nevyhnutnou podmienkou, a preto v našom dodávateľskom reťazci vedieme program „We Women by Lindex“. Spoluprácou s našimi dodávateľmi sme dosiahli vynikajúce výsledky, ale to je len začiatok našej cesty a stále je čo robiť. Aby sme sa rozšírili a oslovili ešte viac žien, pozývame preto viac kľúčových hráčok v módnom priemysle, aby sa zúčastnili tohto programu We women, aby sme sa spoločne mohli venovať problematike rovnakých príležitostí“, hovorí Anna-Karin Dahlberg, vedúca oddelenia udržateľnosti v spoločnosti Lindex. 

Iniciatíve „WE Women by Lindex“ spustila roku 2017 spoločnosť Lindex v spolupráci s GIZ. Projekt zatiaľ oslovil viac ako 70 000 žien v rámci globálneho dodávateľského reťazca Lindex v Bangladéši, Indii a Mjanmarsku. Cieľom módnej spoločnosti je, aby do roku 2025 dodávatelia, ktorí tvoria 80 percent produkcie značky Lindex, absolvovali program „WE Women by Lindex“ a aktívne pracovali s rodovou rovnosťou. 

Informácie o GIZ: Nemecká spoločnosť pre medzinárodnú spoluprácu Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je federálny podnik s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti medzinárodnej spolupráce zameranej na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Partnerstvo v oblasti rozvoja realizuje spoločnosť GIZ v rámci programu develoPPP.de v mene nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ). 

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Jana Hrušovská
Marketing & PR Central Europe
E-mail: jana.hrusovska@lindex.com

Súvisiace obrázky

Zvoľte jazyk