Logotype
Logotype Prejsť k online nákupu

Spoločnosť Lindex spúšťa projekt „WE Women by Lindex“, ktorého cieľom je prijať opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnosti v dodávateľskom reťazci

Spoločnosť Lindex toto leto uvádza do života projekt „WE Women by Lindex“ zameraný na realizáciu opatrení, ktorými sa zabezpečí rodová rovnosť v dodávateľskom reťazci a vytvoria sa lepšie podmienky na pracoviskách, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami a ich začleňovanie. Tento projekt predstavuje súčasť úsilia spoločnosti Lindex zlepšiť podmienky života žien v globálnom dodávateľskom reťazci spoločnosti pôsobiacej v oblasti módy.
 

Prostredníctvom projektu WE Women by Lindex bude spoločnosť Lindex pracovať na integrácii rodovej rovnosti do systémov riadenia dodávateľov. Dodávateľom sa poskytnú možnosti zúčastniť sa na školeniach a získať podporu, ktoré im pomôžu pri plánovaní, vykonávaní, monitorovaní a vyhodnocovaní obchodných operácií z hľadiska uplatňovania zásad rodovej rovnosti. Dodržiavanie zásad rodovej rovnosti bude predstavovať súčasť hodnotenia dodávateľov spoločnosti Lindex.

Náš biznis v spoločnosti Lindex funguje iba vďaka ženám. Väčšinu textilných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe našich odevov, tvoria ženy, a my sme odhodlaní zlepšiť podmienky ich života. Už dlhé roky pracujeme na tom, aby sme v našom dodávateľskom reťazci dosiahli prostredníctvom angažovanosti pracovníkov a školení potrebné zmeny. Teraz sa táto snaha rozšíri o prístup „zhora nadol“, ktorého účelom je pracovať na zmene vedenia a štýlu riadenia vo výrobných podnikoch, aby sme boli inkluzívnejší pre ženy a aby sme boli dostatočne informovaní o otázkach rodovej rovnosti a boli si vedomí ich významu,“ hovorí Anna-Karin Dahlberg, manažérka pre udržateľnosť výroby v spoločnosti Lindex.

„WE Women by Lindex“ je trojročný projekt, ktorý vznikol ako dielo partnerstva medzi spoločnosťami Lindex a GIZ a v spolupráci s BSR a miestnymi mimovládnymi organizáciami. Realizácia projektu sa začne u 33 dodávateľov spoločnosti Lindex v Bangladéši. Do projektu sa zapojí aj 10 spoločností, ktoré nepatria medzi dodávateľov spoločnosti Lindex, s cieľom podporiť tento koncept v tomto odvetví v Bangladéši. Dodávatelia zúčastňujúci sa na projekte zamestnávajú približne 82 000 pracovníkov. Z nich viac ako 50 percent tvoria ženy. Cieľom je rozšíriť pôsobnosť projektu tak, aby v budúcnosti pokryl celý dodávateľský reťazec spoločnosti Lindex.

Informácie o BSR: BSR je globálna nezisková organizácia, ktorá prostredníctvom konzultácií, výskumu a spolupráce medzi sektormi vyvíja udržateľné obchodné stratégie a riešenia. BSR je zakladateľom iniciatívy spolupráce s názvom HERproject, ktorej cieľom je posilniť postavenie žien s nízkym príjmom v globálnych dodávateľských reťazcoch.

Informácie o GIZ: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je federálny podnik s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti medzinárodnej spolupráce zameranej na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Partnerstvo v oblasti rozvoja realizuje spoločnosť GIZ v rámci programu develoPPP.de v mene nemeckého Spolkového ministerstva pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ). 

Ak si chcete pozrieť ďalšie snímky aj s vyšším rozlíšením, navštívte Lindex Newsroom .
Sledujte naše novinky! Prihláste sa na odber prehľadu správ o spoločnosti Lindex a sledujte Lindex v sociálnych médiách.

Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa, prosím, na:

Jana Hrušovská, E-mail: jana.hrusovska@lindex.com

Súvisiace obrázky

Zvoľte jazyk