Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex fortsetter å nå nye resultater og salgsnivåer

I dag presenterer Lindex delårsrapporten for andre kvartal og første halvår i 2023 og kan rapportere om salgsvekst i både fysiske butikker og digitale kanaler, samt fortsatt økt lønnsomhet.

Lindex' driftsresultat* for andre kvartal økte med 2 MSEK og utgjorde 411 MSEK (409 MSEK 2022). Lindex' driftsresultat for første halvår i 2023 økte med 8 MSEK og utgjorde 474 MSEK (466 MSEK 2022).

Vi fortsetter salgsveksten og sammen med styrkede marginer og kostnadskontroll, kan vi oppsummere et sterkt resultat for både andre kvartal og første halvår i 2023. Jeg er stolt over at vi når nye salgs- og resultatnivåer til tross for en stadig utfordrende verden rundt oss med redusert kjøpekraft, en sterk dollar og høy inflasjon. Vi styrker lønnsomheten, vokser med nye kunder og øker salget i både fysiske butikker og digitale kanaler, en enestående prestasjon takket være alle ansattes fantastiske engasjement“, sier CEO Susanne Ehnbåge.

Lindex' salg for andre kvartal økte med 2,0 prosent i lokal valuta, og med 2,2 prosent i SEK. Salget for første halvår økte med 1,4 prosent i lokal valuta, og med 1,7 prosent i SEK. Moteselskapet fortsatte sin vekst i fysiske butikker med en økning på 0,2 prosent i andre kvartal og 1,1 prosent i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor. Lindex’ digitale salg økte med 9,7 prosent i kvartalet og med 2,1 prosent i første halvår. Totalt utgjorde det digitale salget 19,0 prosent av Lindex sitt totale salg i første halvår (18,9 prosent 2022).

Vi utvikler oss videre som en sterk global merkevare som styrker og inspirerer kvinner overalt – både med vårt fantastiske sortiment og kommunikasjon, samt gjennom våre ulike initiativer knyttet til virksomheten vår. I løpet av våren har vi for eksempel lansert vårt langsiktige initiativ «Reinvent the Model», der vi jobber for å øke mangfold og inkludering. Et annet eksempel på hvordan vi aktivt jobber med det høyere formålet vårt, er at vi fremhever tabuet rundt menstruasjon og vil donere en andel av salget av menstruser fra vårt femtech-merke Female Engineering til WaterAid“, sier Susanne Ehnbåge.

Lindex har høye mål om å vokse både på en bærekraftig og lønnsom måte, og tar ytterligere skritt i sin sirkulære transformasjon. Moteselskapet fortsetter også sin digitale transformasjon og bygger et sterkt fundament for innovasjon, effektivitet og fleksibilitet gjennom en rekke investeringer.

De store investeringene i vår globale, digitale og bærekraftige vekst fortsetter. Byggingen av vårt nye høyautomatiserte omnilager, for å øke leveringskapasiteten og sikre en effektiv distribusjon og lagerstyring, er i full gang. Samtidig har vi, som en del av vårt digitale butikkprogram, blant annet satt i gang implementeringen av et nytt mobilt salgssystem og RFID-teknologi for å forbedre kundeopplevelsen ytterligere. Vi tester og videreutvikler også et unikt AI-verktøy, Lindex Copilot, som er utviklet for å støtte butikkmedarbeiderne våre i deres daglige arbeid. Det å tilby rett produkt, på rett sted, til rett tid og mengde er avgjørende for å være konkurransedyktig, der står våre investeringer og digitale utvikling sentralt“, sier Susanne Ehnbåge. 


 *Lindex’ driftsresultat blir rapportert inkludert IFRS16-leieavtaler.
 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Sales and Marketing Manager
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language