Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex presenterer et fortsatt sterkt resultat og en økt vekst

Moteselskapet fortsetter den positive utviklingen i tredje kvartal med både økt lønnsomhet og omsetning.

Lindex sitt resultat for tredje kvartal var på 10,8 millioner euro – Detter er nesten dobbelt så bra resultat som ble rapport for samme periode i fjor (5,5 millioner euro). De gode økonomiske tallene er et resultat av selskapets økte salgsvekst med sterkere marginer og reduserte kostnader som følge av effektivitetstiltak som har blitt innført i løpet av året.

«Vår positive utvikling og sterke vekst er et resultat av vår målrettede tilnærming. Vi hadde en god overgang mellom kolleksjoner, noe som ga oss en god start på høsten, og vi opplever økt trafikk både i butikkene våre og i nettbutikken vår», sier konsernsjef Susanne Ehnbåge.

Lindex økte salget i tredje kvartal med 3,4 prosent i lokal valuta og med 2,7 prosent i forhold til sammenlignbare butikker. Nettsalget fortsetter å vise god økning, og i dette kvartalet økte Lindex med 65 prosent.

«Vi fortsetter å utvikle vårt tilbud på nett og oppnår en økt digital vekst både gjennom våre egne kanaler og gjennom samarbeid med globale moteplattformer. Måten vi oppfyller og skaper verdi for kundene våre på, er nøkkelen til suksessen vår, og bærekraftig utvikling er en viktig del av det. Jeg ser svært positivt på fremtiden vår og har forhåpninger om at vi kan fortsette å utvikle Lindex til en sterk global merkevare», sier Susanne Ehnbåge.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager, Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Related documents

Bilder

Choose your language