Logotype

Fortsatt salgsvekst for Lindex med styrket digital andel

I dag presenterer Lindex delårsrapporten for første kvartal i 2024 og kan rapportere om fortsatt salgsvekst i både fysiske butikker og digitale kanaler. 

Lindex' salg i første kvartal økte med 2,7 prosent i lokal valuta, og med 4,0 prosent i SEK. Moteselskapet fortsatte veksten i de fysiske butikkene med en økning på 1,8 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. De digitale salgsinntektene økte med 8,9 prosent i kvartalet, og utgjorde 22,9 prosent av Lindex’ totale salgsinntekter (21,6 prosent i 2023).

Vi fortsetter vår gode salgsvekst i første kvartal og øker salget i både fysiske butikker og digitale kanaler, med en økt digital andel. Dameklær var det forretningsområdet vi gjorde det best i, med en salgsøkning på 7,4 prosent. Det er også fint å se at vi får enda flere markedsandeler og fortsetter å vokse med både nye og aktive kunder, samt at den gjennomsnittlige kjøpsverdien øker, til tross for tider med redusert kjøpekraft. I tillegg har vi i dette kvartalet styrket vår tilstedeværelse og vekstpotensial gjennom partnerskap, sier CEO Susanne Ehnbåge.

Moteselskapets justerte driftsresultat* for første kvartal var på 47 MSEK (62 MSEK i 2023). Lindex’ salgsvekst hadde en positiv innvirkning på resultatet, men økte fraktkostnader påvirket resultatet negativt, sammenlignet med samme periode i fjor, på grunn av situasjonen i Rødehavet. Lindex’ driftsresultat* for første kvartal i 2024 var på 86 MSEK (62 MSEK i 2023).

Lindex har utgitt bærekraftsrapporten sin for 2023 i første kvartal, og den beskriver moteselskapets betydelige fremskritt og utfordringer, sammen med den omfattende overgangen som preger hele selskapet. 

Vi fortsetter overgangen til en mer bærekraftig virksomhet og gjør fremgang når det gjelder bærekraftløftet vårt. Jeg er stolt av det vi har klart å oppnå så langt, blant annet innsatsen vår når det gjelder materialer og reduksjon av klimapåvirkningen, der vi reduserte våre totale utslipp med 21 prosent i fjor, og med 41 prosent sammenlignet med basisåret i 2017, til tross for sterk salgsvekst. Vi har økt ambisjonene enda mer og søkt om et nytt vitenskapsbasert mål, som også inkluderer hele Lindex-konsernet. For å fortsette å nå målene våre og redusere klimaavtrykket vårt, iverksetter vi tiltak på tvers av nesten alle deler av virksomheten vår. De viktigste hjørnesteinene er å redusere energiforbruket og gå over til fornybar energi i forsyningskjeden vår. Andre viktige saker er å fortsette å utforske og skalere sirkulære forretningsmodeller, samt å fokusere på materiell innovasjon, sier CEO Susanne Ehnbåge.

Moteselskapets investeringer for fortsatt global, digital og bærekraftig vekst går fremover i full fart, akkurat som den digitale overgangen, der Lindex bygger et sterkt fundament for effektivitet, fleksibilitet og innovasjon.

Som en del av veien videre og overgangen til en mer bærekraftig virksomhet, gjennomfører vi mange viktige lanseringer gjennom året for å effektivt øke veksten vår. Et viktig skritt på veien er implementeringen av det nye høyautomatiserte omnilageret vårt, som vi holder på å planlegge og ser frem til å ta i bruk i løpet av høsten. Vi jobber også intensivt med det digitale butikkprogrammet vårt, inkludert utrulling av et nytt mobilt kassasystem og RFID-teknologi, for å forbedre kundeopplevelsen ytterligere. I tillegg fokuserer vi på å digitalisere forsyningskjeden for å øke fleksibiliteten og redusere ledetidene. Vi har faktisk mange viktige milepæler som vi vil ta tak i med stor entusiasme og engasjement. Gjennom den kollektive innsatsen og innovative ånden vår streber vi etter en enda mer vellykket fremtid, der vi ikke bare akselererer veksten vår, men også styrker posisjonen vår som et globalt, merkevaredrevet og bærekraftig moteselskap, sier CEO Susanne Ehnbåge.

*Lindex’ driftsresultat blir rapportert inkludert IFRS16-leieavtaler.

Kontakt:
E-mail: presse.no@lindex.com

Bilder

Choose your language