Logotype

Lindex medarbeidere viser rekordhøyt engasjement

Lindex sin globale medarbeiderundersøkelse viser et fantastisk engasjement blant selskapets medarbeidere, med en eNPS* på 66 er Lindex blant de fem beste prosentene sammen med lignende selskaper innen forbrukerbransjen. Lindex sitt resultat viser en sterk kultur der medarbeidere støtter og hjelper hverandre, og noe som utmerker seg spesielt, er hvor godt forankret det høyere formålet og strategien til Lindex er hos medarbeiderne og hvor mye dette inspirerer dem.

Vi har gjort det utrolig sterkt i 2021 der vi rapporterte rekordhøyt resultat og salg, noe vi ser som en direkte forbindelse til våre medarbeideres høye engasjement. Det er menneskene og hvordan vi gjør ting sammen som er nøkkelen til vår suksess. Vi er så takknemlige for alle medarbeidere som velger å være en del av reisen vår som et globalt, merkevareledet og bærekraftig moteselskap, sier Sanna Lindgren, Director Culture & Communication i Lindex.

Resultatet fra den siste medarbeiderundersøkelsen viser et høyere nivå av engasjement enn noen gang i Lindex. En eNPS på 66 er høyt over gjennomsnittet på 23 hos lignende selskaper i forbrukerbransjen i forskningsselskapet Peakons database. Resultatet viser at kulturen i Lindex kjennetegnes av sterk tillit blant medarbeiderne, som støtter og hjelper hverandre. Noe som også er spesielt karakteristisk for resultatet, er at moteselskapets strategi og høyere formål, som er å styrke og inspirere kvinner, er godt forankret og inspirerer medarbeiderne. 

Med den kontinuerlige medarbeiderundersøkelsen vår og det digitale verktøyet vårt er det enkelt og smidig for våre medarbeidere å dele sine tanker og meninger om arbeidsplassen og være involvert i å skape et Lindex vi alle ønsker å være en del av. Det gir oss også en oppdatert oversikt over våre forbedringsområder og styrker som vi kan bygge videre på. Å jobbe med medarbeiderengasjementet er en måte for oss å styrke den positive og sterke kulturen vi har i Lindex, sier Sanna Lindgren.

*Employee Net Promoter Score (eNPS)

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language