Logotype
Logotype Gå til shop online

’WE Women by Lindex’ skaper økt likestilling mellom kjønnene i forsyningskjeden

For Lindex er kvinnen alltid i fokus og de spiller en avgjørende rolle i moteselskapets hele verdikjede. Lindex arbeider på flere ulike måter for å styrke kvinner, der ‘We Women by Lindex’ er ett av mange initiativer.

Med ’WE Women by Lindex’ -programmet stiller Lindex seg bak likestilling og skaper inkluderende arbeidsplasser i moteselskapets globale forsyningskjede, i tillegg til at kvinnene får de samme mulighetene som menn til kompetanseutvikling. Gjennom programmet blir bevisstheten om likestillingsspørsmål og kunnskap tatt opp blant leverandørens ledergrupper, med hovedfokus på kvinners helse og sikkerhet og hva de kan gjøre for å øke andelen kvinner innenfor lederstillinger og for å tette lønnsforskjeller.

Vi vil at alle kvinner i hele verdikjeden vår skal kunne oppfylle potensialet sitt. Det å skape inkluderende og likestilte arbeidsplasser er en forutsetning og grunnen til at vi driver programmet ’WE Women by Lindex’ i forsyningskjeden vår. Gjennom dedikert arbeid, har vi sammen med leverandørene våre oppnådd gode resultater, men dette er bare begynnelsen på reisen vår, og det er fortsatt mye å gjøre. For å bli enda bedre og nå enda flere kvinner, inviterer vi derfor flere sentrale aktører i motebransjen til å delta i We women-programmet, slik at vi sammen kan jobbe om å skape likestilte muligheter, sier Anna-Karin Dahlberg, Head of Sustainability hos Lindex.

’WE Women by Lindex’ startet som et prosjekt i 2017 av Lindex i samarbeid med GIZ. Prosjektet har så langt nådd mer enn 70 000 kvinnelige arbeidere gjennom den globale forsyningskjeden til Lindex i Bangladesh, India og Myanmar. Moteselskapet har som mål at leverandørene som står for 80 prosent av produksjonen til Lindex, skal ha fullført ’WE Women by Lindex’ -programmet innen 2025, der de skal arbeide aktivt med likestilling mellom kjønnene.

Om GIZ: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH er et føderalt selskap med verdensomspennende virksomhet innen internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling. Utviklingspartnerskapet er implementert av GIZ under programmet develoPPP.de på vegne av Tysklands departement for økonomisk samarbeid og utvikling (BMZ).

Les mer om WE Women by Lindex her.

 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language