Logotype
Logotype Gå til shop online

Resultat- og salgsutvikling fra Lindex for 2020 og fjerde kvartal

I dag presenteres resultatet og salgstallene til Lindex for 2020 samt for fjerde kvartal. Den globale koronasituasjonen og effekten dens hadde innvirkning på salgsutviklingen i løpet av året, men takket være moteselskapets raske digitale vekst og effektive kostnadsbesparende tiltak, rapporterer Lindex et stabilt helårsresultat for 2020.
 

Driftsresultatet til Lindex for 2020 var på 323* MSEK (340* MSEK 2019). Den raske digitale veksten og moteselskapets effektive kostnadsbesparende tiltak, bidro til det stabile helårsresultatet. Lindex rapporterer også styrkede marginer for det fjerde kvartalet, så vel som for hele året. 

Det har vært en turbulent tid, definert av den globale koronasituasjonen med restriksjoner, redusert trafikk til butikker og periodisk stengte butikker i de fleste salgsmarkedene. Det har vært en skikkelig utfordring, men vi har også lært og oppnådd mye. Jeg er stolt av hvor raskt vi har klart å tilpasse oss den sterke digitale veksten, og hvordan vi klarte oss med de rette prioriteringene, effektive handlingene og det fantastiske bidraget fra alle de engasjerte medarbeiderne som bar situasjonen sammen. Vi rapporterer et helårsresultat for 2020 som nesten er på samme nivå som fjorårets meget sterke resultat, sier administrerende direktør, Susanne Ehnbåge.

Det totale salget til Lindex for 2020 falt med 10,9 prosent i lokal valuta, og med 12,6 prosent i SEK. Det totale salget til Lindex for fjerde kvartal falt med 13,4 prosent i lokal valuta, og med 15,3 prosent i SEK. Moteselskapet viser en bedre salgsvekst enn markedet for både 2020 og det fjerde kvartalet for alle de nordiske salgslandene.

Lindex fortsatte sin sterke vekst på nett med en salgsøkning på 103 prosent for hele året og 145 prosent for det fjerde kvartalet. Selskapets e-handel ble doblet og til og med tredoblet i visse markeder for hele året og fjerde kvartal. Salget med eksterne netthandelspartnere ble doblet for hele året og mer enn tredoblet for det fjerde kvartalet. Totalt utgjorde det digitale salget 15,6 prosent av salget til Lindex i 2020 (6,6 prosent i 2019) og 21,8 prosent i løpet av det fjerde kvartalet (7,3 prosent i Q4 i 2019).

Med vårt konkurransedyktige og mer bærekraftige tilbud har vi fått markedsandeler i alle de nordiske salgsmarkedene. Vi ønsker å se fortsatt økt klarhet i motekonseptene våre, og vi tar ytterligere skritt for å utvikle Lindex-merkevaren. For å holde oss sterke, og for å sikre et motstandsdyktig selskap, fortsetter vi med sterke investeringer i den digitale utviklingen, integrasjonen av salgskanalene og optimaliseringen av butikkporteføljen. Hvordan vi håndterer og skaper verdi for kundene våre er avgjørende for suksessen vår, der innovasjon og bærekraft, fra alle sider, er sentralt for oss, sier Susanne Ehnbåge

 *Lindex driftsresultat rapporteres eksklusive IFRS16 leasingavtaler.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language