Logotype
Logotype Gå til shop online

Resultat- og salgsutvikling fra Lindex for første kvartal 2020

I dag presenterer Lindex sin foreløpige rapport som viser en positiv utvikling med styrket resultat og salgsvekst i begynnelsen av 2020. Salgsutviklingen snudde i mars på grunn av den globale koronasituasjonen og virkningene som følge av den. Lindex har iverksatt raske tiltak for å håndtere disse utfordringene og støtte veksten av moteselskapets digitale virksomhet.
 

Lindex økte totalsalget i januar og februar med 7.3 prosent i SEK og 7.0 prosent i lokal valuta. På grunn av koronaviruset og effektene av det, reduserte Lindex salget i mars med 41.0 prosent i SEK og 41.3 prosent i lokal valuta. Som følge av salgsreduksjonen i første kvartal på 12.0 prosent i SEK og 10.7 prosent i lokal valuta.

«Vi startet året med en sterk salgsvekst og fortsatte å øke lønnsomheten, men på grunn av den ekstraordinære globale koronasituasjonen har omstendighetene våre endret seg. For noen av markedene våre betyr dette at vi har måttet stenge butikkene våre i tråd med myndighetenes beslutninger, noe som er utfordrende for virksomheten vår. For å håndtere utfordringene og den reduserte etterspørselen i de fysiske butikkene våre, har vi satt i gang raske tiltak og implementert et stort program med tiltak og kostnadsbesparelser, i tillegg til økt fokus på å møte salgsveksten på nett,» sier CEO Susanne Ehnbåge.

Salget til Lindex på nett økte med 36.6 prosent i første kvartal. I løpet av 13.–31. mars økte salget på nett betydelig med 156 prosent. Moteselskapets andel av det totale salget på nett var 9.2 prosent i løpet av kvartalet, sammenlignet med 5.8 prosent i samme periode året før. Lindex har en bedre salgsvekst enn markedet i januar og februar i alle de nordiske salgslandene, samt mindre omsetningsnedgang enn markedet i mars.

Driftsresultatet for Lindex ble forbedret i januar og februar. For første kvartal utgjorde driftsresultatet -179.2 millioner svenske kroner (-131.5 millioner svenske kroner 2019). Nedgangen i resultatet for kvartalet er en effekt av salgsreduksjonen i mars.

«De siste to årene har vi hatt en god og solid resultatutvikling i Lindex, frem til koronasituasjonen paralyserte industrien. Med våre iverksatte handlinger har vi klart å redusere konsekvensene som korona har påført. Vi fortsetter å utvikle våre konkurransedyktige og mer bærekraftige tilbud, med kundens behov i fokus. Når vi ser fremover, vil forbruksmønstre og kundeatferd endres enda raskere. Jeg er overbevist om at når vi først har klart oss gjennom dagens situasjon, med vår fleksibilitet, flere digitale tilnærminger og den utrolige forpliktelsen til alle ansatte, vil Lindex stå sterkere enn tidligere,» sier Susanne Ehnbåge.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language