Logotype
Logotype Gå til shop online

Økt salgsvekst og fortsatt sterkt resultat for Lindex

Lindex presterer godt, noe som indikeres av det foreløpige resultatet og salgstallene fra tredje kvartal. Moteselskapet opprettholder sin sterke posisjon og kan vise til et bedre resultat og økte salgsinntekter i alle markeder.   

Lindex' driftsresultat for tredje kvartal 2019 økte med 12,5 millioner svenske kroner og utgjorde 123,2 millioner svenske kroner (110,7 millioner svenske kroner). Dette representerer en betydelig salgsvekst, og den sterke resultatforbedringen skjer delvis på grunn av minskede prisnedsettelser.

«Vi har hatt en positiv overgang til høstsesongen med et inspirerende og velbalansert sortiment som er verdsatt av kundene våre. Vi har økt gjennomsnittskjøpet og selger færre produkter til nedsatte priser. Vi fortsetter å ha gode resultater med økt salgsvekst i alle Lindex’ markeder, både i butikkene våre og på nett», sier konsernsjef Susanne Ehnbåge.

Lindex økte sin salgsvekst i svenske kroner i tredje kvartal med 3,0 prosent og med 2,6 prosent i lokal valuta. Den sterke salgsutviklingen på nett fortsatte med en økning på 24,4 prosent for det aktuelle kvartalet.

Moteselskapet åpner nye butikker i nye markeder og fortsetter den digitale utvidelsen, både gjennom egen e-handel og gjennom samarbeid med partnere. Lindex står overfor en spennende tid med store planer for den fremtidige veksten, som inkluderer å lansere selskapet i et av verdens største markeder.
 
«Vi har store ambisjoner for fremtidig vekst og kommer til å fokusere både på å utvikle vår nåværende virksomhet og benytte oss av nye muligheter. Kina er for eksempel et veldig spennende marked der vi ser et enormt potensiale og planlegger å lansere Lindex på nett», sier Susanne Ehnbåge.
 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Related documents

Bilder

Choose your language