Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex lanserer nye etiske retningslinjer med fokus på likestilling

Lindex lanserer «Lindex Code of Conduct» med et sterkt fokus på likestilling. De nye etiske retningslinjene gjør Lindex til et av de første store moteselskapene som integrerer likestilling i de grunnleggende kravene sine for tekstilproduksjon og alt forretningssamarbeid.

Lindex Code of Conduct er et steg på veien til moteselskapets mål om å være ledende i å skape rettferdige og likeverdige arbeidsplasser for kvinner. Lindex har utviklet de nye etiske retningslinjene basert på ETI Base Code av Ethical Trading Initiative, men har økt fokus på likestilling og særlig situasjonen for kvinner i fabrikker. Alle Lindex' forretningspartnere er pålagt å følge de etiske retningslinjene, og de blir implementert i hele Lindex' verdikjede innen 2021.

«Kvinnen er alt for oss hos Lindex, og vi ønsker at alle kvinner i hele verdikjeden vår skal kunne realisere potensialet sitt. Lanseringen av de nye etiske retningslinjene våre innebærer at kvinners rettigheter nå er et grunnleggende krav i alle samarbeidene våre. Sammen med leverandørene og forretningspartnerene våre kan vi styrke kvinners stilling over hele verden», sier Anna-Karin Dahlberg, sjef for bærekraft hos Lindex. 

Lindex støtter FNs mål for bærekraftig utvikling (SDG), der ambisjonen om likestilling er avgjørende for å nå alle mål. Tidligere i år lanserte Lindex bærekraftløftet sitt for å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Et fokusområde i løftet er å styrke kvinners rettigheter, og målene er i tråd med SDG 5: Likestilling.
Les hele Lindex' bærekraftløfte her. 

Om etiske retningslinjer: Etiske retningslinjer angir de grunnleggende kravene til arbeidsforhold som lønn, arbeidsmiljø, organisasjonsfrihet, med mer. Lindex har hatt etiske retningslinjer siden 1997 og har siden 2004 vært medlem og brukt amfori BSCIs etiske retningslinjer (tidligere kjent som Business Social Compliance Initiative, BSCI). Med lanseringen av Lindex' etiske retningslinjer forlater moteselskapet amfori BSCI. 
 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Related documents

Bilder

Choose your language