Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex lanserer bærekraftløfte – for fremtidige generasjoner

I dag lanserer Lindex sitt nye bærekraftløfte – for å gjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Med tre fokusområder som alle er nært knyttet til Lindex’ visjon for selskapet, hever motekonsernet standarden i sitt arbeid for bærekraft og engasjement for å styrke kvinner.

"Alt vi gjør hos Lindex, gjør vi for kvinner. Men det er ikke bare for dagens kvinner. Hvis vi virkelig vil ha en positiv innvirkning, må vi utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Det nye løftet vårt forener det pågående arbeidet vårt for bærekraft med arbeidet som vi har foran oss, nå som vi hever standarden for oss selv", sier Anna-Karin Dahlberg, Corporate Sustainability Manager i Lindex.

Lindex har med en holistisk tilnærming utviklet det nye løftet om bærekraft i tråd med motekonsernets visjon – å styrke og inspirere kvinner overalt – som en ledestjerne. Løftet er nært knyttet til FNs bærekraftmål og er delt inn i tre fokusområder:

  • Styrke kvinner ved å ta initiativ til å skape rettferdige og likeverdige arbeidsplasser for kvinner, kjempe for inkludering og kroppspositivitet samt å støtte en bærekraftig livsstil.
     
  • Respekter planeten ved å handle for klimaet, ha en sirkulær forretningstilnærming og bruke vann på en forsvarlig måte.
     
  • Sikre menneskerettighetene ved å kontrollere at hele verdikjeden til Lindex opprettholder en lønn som man kan leve av, og at arbeidsplassene er trygge og ikke skader helsen til arbeiderne.

"Åpenhet og samarbeid er essensielt for at vi skal kunne bevare løftet vårt. Ved å jobbe sammen som leverandører, partnere, ansatte og kunder kan vi skape en fremtid for handlekraftige og inspirerte kvinner i en bærekraftig verden", sier Anna-Karin.

Les hele Lindex’ løfte for fremtidige generasjoner her.

I stedet for en fullstendig rapport om bærekraft for 2018 har Lindex i dag publisert en mindre rapport som presenterer høydepunkter for det siste året samt motekonsernets nye løfte om bærekraft. Les Lindex' bærekraftsrapport for 2018 her.
 

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Customer Experience Manager Norge
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Bilder

Choose your language