Logotype

One Bag Habit lanseres i Norge for et mer bærekraftig poseforbruk

1 januar 2018 lanseres One Bag Habit av H&M, KappAhl og Lindex i Norge. One Bag Habit skal redusere forbruket av poser og øke bevisstheten om posenes negative miljøpåvirkning. Initiativet er et svar på EUs direktiv om å redusere forbruket av plastposer. Samtlige selskaper i One Bag Habit Norge vil ta betalt for sine poser og gi overskuddet til tiltak som driver bærekraftig utvikling innefor miljø eller sosial bærekraft. Gina Tricot, Lagerhaus, Nilson group og Weekday er også med på initiativet fra starten av.

One Bag Habit ble lansert av motekjedene H&M, KappAhl og Lindex i Sverige i juni 2017. Initiativet er blitt godt mottatt i Sverige og flere av initiativtakerne har oppnådd en reduksjon i forbruket av plastposer med opptil 50%. De norske medlemmene av One Bag Habit gir overskuddet fra posesalget hovedsakelig til Handelens Miljøfond som ble lansert høsten 2017. Handelens Miljøfond støtter blant annet miljø–organisasjoner, foreninger og andre frivillige organisasjoner som jobber for å forhindre forsøpling både på land og i marine miljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Vi er glade for å lansere One Bag Habit på det norske markedet, og ser frem til å bidra til en raskere overgang til et mer bærekraftig forbruk av poser. Overskuddet fra posesalget gir et betydelig årlig bidrag til Handelens Miljøfond og det viktige arbeidet det gjør for å sikre en mer bærekraftig fremtid«, sier de norske initiativtakerne i en felles uttalelse.

Medlemmene i One Bag Habit forplikter seg til å ta betalt for samtlige poser i sine butikker, samt fortelle om posenes negative miljøpåvirkning og hvordan man kan bruke poser mer bærekraftig. Selskapene forplikter seg også til å tilby resirkulerbare poser som er laget av mer bærekraftige materialer. Overskuddet fra posesalget går uavkortet til tiltak som driver bærekraftig utvikling innefor miljø eller sosial bærekraft. Selskapene som deltar i One Bag Habit rapporterer årlig om resultatet på sine hjemmesider og/eller i sin årsrapport. One Bag Habit finnes nå i Sverige og Norge, og motekjedenes felles ambisjon er å utvide initiativet til også å inkludere andre land, bransjer og markeder.

Om poser: Menneskeheten har et viktig ansvar for å redusere verdens forbruk av poser ut ifra et bærekraftsperspektiv. Både plast- og papirposer har en negativ innvirkning på klimaet og miljøet. Selv når posene er laget av fornybare materialer, er de svært energikrevende å produsere, transportere og resirkulere. Det tar hele 400 år for naturen å bryte ned en plastpose. I mellomtiden smuldrer den opp i små biter og blir en skadelig faktor i næringskjeden, både for dyr og mennesker. Bomullsposer er også ressurskrevende, spesielt under dyrkingen av bomullen. Det gjør at hver bomullspose må benyttes 130-400 ganger for å komme ned på samme nivå av miljøpåvirkning som plastposen. Vi må altså bruke færre poser og hver pose må benyttes mange flere ganger. Derfor oppfordrer vi våre kunder til å kjøpe én bærekraftig pose og gjenbruke denne hver gang de handler. Ved å skape mer bærekraftige handlerutiner sparer vi både på jordens ressurser og vår egen økonomi. Det er formålet med One Bag Habit.

Mer informasjon om One Bag Habit på www.onebaghabit.no

Bilder

Choose your language