Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex bidrar til å forbedre helsen til kvinnelige tekstilarbeidere

10% av omsetningen under den Internasjonale kvinnedagen 8.mars doneres til HERhealth som har som mål å forbedre helsen og livene til kvinnelige tekstilarbeidere.

Flertallet av Lindex’ kunder og ansatte er kvinner. Det er også dem som lager klærne. For Lindex er kvinnen sentral i alle ledd. Vi jobber blant annet for å forbedre livene til kvinnelige tekstilarbeidere, for eksempel gjennom HERhealth, som bidrar til økt kunnskap om helse og tilgang til helsetilbud.

«Kvinner er svært viktige for oss i Lindex, og vi arbeider på mange ulike måter for å styrke og inspirere kvinner med vår virksomhet. Vi gjør ikke dette bare gjennom vår mote, men også gjennom ulike engasjementer. Respekt og like muligheter er forutsetninger for et mer likestilt samfunn. Jeg er stolt av at Lindex, sammen med kundene våre, setter søkelyset på den internasjonale kvinnedagen og HERhealth på denne måten», sier Anna-Karin Dahlberg, Corporate Sustainability Manager i Lindex.

Lindex kommer til å donere 10 prosent av omsetningen den internasjonale kvinnedagen 8. mars, og donasjonen blir brukt til å starte flere HERhealth-prosjekter i Lindex-leverandørers fabrikker. I 2017 kom tilsvarende donasjon på 1,1 millioner kroner, noe som har ført til igangsettelsen av ni nye HERhealth-prosjekter. Dette betyr at ca. 8500 kvinner i Bangladesh, Kambodsja, Kina og Myanmar har fått et bedre helsetilbud.

Om HERhealth:
HERhealth er et opplæringsprogram som styres av BSR (Business for Social Responsibility). Programmet gir helseopplæring og trening for kvinnelige tekstilarbeidere slik at de skal få økt kunnskap om helseproblemer og tilgang til helsetilbud. Siden Lindex startet samarbeidet med HERhealth i 2012 har ca. 22 000 kvinner i Bangladesh, India og Pakistan fått helseopplæring og -trening.

Foto: © BSR

For mer informasjon:
Nina Haugen, Manager, Marketing & Merchandising
E-mail: nina.haugen@lindex.com
Telefon: +47 99 514 353

Choose your language