Logotype
Logotype Gå til shop online

Oppdatert informasjon om den tragiske ulykken på Multifabs Ltd.

Søket etter overlevende etter den tragiske ulykken på Multifabs Ltd på mandag er nå avsluttet. 13 personer har mistet livet og mange er skadet. Denne tragiske ulykken har påvirket oss alle og vår dypeste medfølelse og sympati går til familiene som er rammet.

Lokale myndigheter, arbeidsdepartementet og Bangladesh Accord holder fremdeles på å undersøke årsaken til eksplosjonen i varmtvannsberederen. Hittill ser det ut som det er en forferdelig ulykke som har inntruffet. Nylig foretatte inspeksjoner av både BSCI og Bangladesh Accord om plasseringen av, og området rundt varmtvannsberederen, viste ingen feil.

Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å følge med på situasjonen, og ha en tett dialog med Multifabs Ltd før å støtte dem på alle mulige måter.

I dokumentene nedenfor finnes mer detaljert informasjon om inspeksjonene.

Choose your language