Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex utvider sitt engasjementet for tekstilarbeideres rettigheter

Etter et vellykket pilotprosjekt høsten 2015, satser Lindex, i samarbeid med QuizRR, ytterligere på å utdanne tekstilarbeidere i deres rettigheter.

QuizRR har, i nært samarbeid med bl.a. Lindex, utviklet et digitalt verktøy for å utdanne fabrikkarbeidere i hvilke rettigheter og forpliktelser de har, og hensikten er å bidra til å øke forutsetningene for trygge arbeidsvilkår og sikre arbeidsplasser. Utdannelsen inkluderer flere områder: Helse og sikkerhet, brann og bygningssikkerhet, arbeidsplassdialog og retningslinjer for ansettelse. Innholdet er basert på internasjonale konvensjoner, atferdskoder fra globale selskaper og bransjeorganisasjoner, i tillegg til lokale lover og regler.

QuizRR har et stort potensiale til å styrke og utdanne arbeidere i deres rettigheter. Dette er et viktig område for oss i Lindex, og målet vårt er at vi kan bidra til en positiv forandring i samarbeid med våre leverandører. Her skulle QuizRR kunne bli et nyttig verktøy fremover, sier Anna-Karin Dahlberg, Production Support Manager i Lindex.

Den nye satsingen ble kommunisert på et kickoff-møte i Shanghai, der mer enn 140 deltagere var til stede, deriblant representanter fra fabrikker, varemerker, myndigheter og organisasjoner. I denne stund deltar mer enn femti kinesiske fabrikker i prosjektet, hvorav fem av disse leverer til Lindex.

Det neste steget til QuizRR blir å etablere seg på andre viktige markeder for tekstilproduksjon, hvorav Bangladesh står for tur.

For mer informasjon, kontakt:
Nina Haugen
Manager, Marketing & Merchandiser Norge
Telefon:  22 47 84 17
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Sofie Nordström
QuizRR
Telefon: +46 70 539 02 72
E-mail: sofie.nordstrom@quizrr.se

Bilder

Choose your language