Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex satser stort på tekstilgjenvinning

Lindex lanserer i dag muligheten for sine kunder til å kunne levere inn tekstiler til gjenbruk og gjenvinning i alle sine butikker i Norge. Gjenbruk og gjenvinning av tekstiler er en viktig del av selskapets langsiktige ambisjoner for å lukke materialkretsløpet. For å oppnå dette har Lindex inngått et samarbeid med Fretex.

Moteforetaket har siden høsten 2015 tatt i mot tekstiler til gjenbruk og gjenvinning i et fåtall butikker i Oslo, og nå utvides initiativet til alle Lindex-butikker i Norge.

”Hvert år kastes det mellom 8-10 kilo tekstiler i restavfallet per person i Norge. Det vil vi endre på, og sammen med våre kunder vil vi ta vare på gamle tekstiler på beste måte. Vår langsiktige målsetning er å lukke materialkretsløpet og benytte konsumentgjenvunnede fibrer i vår egen produksjon, for på denne måten å redusere vårt behov for nye råvarer”, sier Hanne Leino, administrerende direktør i Lindex Norge.

De innsamlede tekstilene vil få nytt liv, enten gjennom salg i Fretex sine butikker, utdeling via Frelsesarmeen eller ved at de eksporteres for gjenbruk i utlandet. Fretex driver ut fra prinsippene i avfallshierarkiet, som vil si at mest mulig skal gjenbrukes slik det er. Ødelagte klær som ikke kan gjenbrukes, blir til nye produkter, som for eksempel pussefiller og redesignprodukter. Dine brukte klær kommer dermed både mennesker og miljø til gode.

Les mer om Lindex og bærekraftighet her.

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Manager, Marketing & Merchandiser Norge
Telefon:  22 47 84 17
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Related documents

Bilder

Choose your language