Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex engasjerer seg i initiativ for å beskytte truede skoger

Lindex annonserer i dag sitt engasjement for å beskytte gamle og truede skoger gjennom den globale kampanjen i motebransjen, CanopyStyle. Sammen med andre ledende moteforetak og designere blir Lindex med i den internasjonale miljøorganisasjonen Canopy og deres arbeid for å forhindre at verdens skoger blir offer for de seneste motetrendene.

Som en del av kampanjen skal Lindex sikre at senest i 2017 vil ikke noe av råmaterialet til selskapets viskose komme fra gamle eller truede skoger. Dette engasjementet er en del av Lindex’ arbeid mot sitt mål om at minst 80 % av plaggene skal være produsert i mer bærekraftige materialer i 2020.

Dette er et meget naturlig neste steg for vårt bærekraftige arbeid. Vi vil ta ansvar for alle avtrykk vi setter, og vi ser Canopy som en velposisjonert partner for å hjelpe oss med å få frem et tydelig bilde av hvilke viskoseleverandører vi bør samarbeide med fremover. Vi er stolte over dette engasjementet for en bærekraftig bruk av cellulosebaserte fibrer i vår produksjon, sier Anna-Karin Dahlberg, Production Support Manager i Lindex.

Siden lanseringen av CanopyStyle for to år siden, har koblingen mellom skog og mote blitt et prioritert miljøspørsmål i motebransjen, og mange varemerker jobber i dag for å sikre at fremtidig bruk av viskose ikke skader kritisk truede skoger eller bidrar til avskoging. Samtidig oppmuntrer bransjen løsninger for å produsere stoffer fra resirkulerte klær.

«Når 55 varemerker og designere, som representerer 85 milliarder dollar i årsomsetning, går sammen for å beskytte skogene, så gir det et tydelig signal til stoffprodusentene om å eliminere sourcing fra truede skoger. Det er spennende å se hvordan denne drivkraften går gjennom hele leveransekjeden for å minske stresset på kritiske skoger, som regnskogene i Indonesia og de borealske barskogene i Canada», sier Nicole Rycroft, som er grunnlegger og daglig leder i Canopy.

I løpet av 2016 vil den globale viskoseproduksjonen begynne å gjennomgå uavhengige kontroller for å fastslå at stoffene er uten materialer fra gamle og truede skoger.

Canopy er en nonprofit miljøorganisasjon som jobber for å beskytte skoger, arter og klimaet. Canopy samarbeider med mer enn 750 foretak for å utvikle innovative løsninger, gjøre deres forsyningskjeder mer bærekraftige og bidra til å beskytte verdens gjenværende gamle og truede skoger.

Les mer om CanopyStyle på www.canopystyle.org

For mer informasjon, ta kontakt med:

Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: +46 (0) 31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Laura Repas,
Communications Director, Canopy
Phone: +1-416-729-7484
Email: laura.repas@canopyplanet.org

Choose your language