Logotype

I dag publiseres Lindex Sustainability Report 2014

I dag publiserer Lindex sin tiende bærekraftsrapport. I løpet av året som har gått, har Lindex’ leverandører spart 900 millioner liter vann gjennom prosjekter for en renere tekstilproduksjon i India og Bangladesh. Lindex ble også samarbeidspartner til WaterAid som en forlengelse av sitt vannrelaterte bærekraftige arbeid.

Våre leverandørers produksjon er avhengig av vann gjennom hele verdikjeden, og vi vil fortsette våre samarbeid og prosjekter med leverandører og andre interessenter, for å oppnå en ansvarsfull bruk av vann, sier Ingvar Larsson, konsernsjef for Lindex.

I 2014 ble 16,3 millioner plagg produsert i bærekraftige materialer, noe som utgjør 22 % av hele sortimentet. Målet er at minst 80 % av Lindex’ plagg skal være laget i mer bærekraftige fibre og at all bomull skal komme fra bærekraftige kilder i 2020.

«Vi jobber jevnt og trutt frem mot våre miljømålsetninger og vår ambisjon er at alle plagg skal produseres på mer bærekraftige måter, i prosesser som krever mindre energi, vann og kjemikalier, og som genererer mindre avfall», sier Ingvar Larsson.

For å styrke og gi kunnskap til fabrikkarbeiderne som jobber i leverandørkjeden, har Lindex per i dag nådd ut til 8 000 kvinnelige fabrikkarbeidere med opplæring i deres personlige helse. I samarbeid med QuizRR utvikler Lindex nå også et verktøy som vil gi fabrikkarbeiderne opplæring i deres rettigheter og ansvar.

Det årlige samarbeidet med Kreftforeningen ble en suksess i 2014.

«Vårt designsamarbeid med Jean-Paul Gaultier til inntekt for Kreftforeningen, ble en suksess. Sammen med våre kunder har Lindex gitt over 11 millioner kroner til kreftforskning og dette er vi selvfølgelig meget stolte og takknemlige for», sier Ingvar Larsson.

I 2014 startet Lindex også opp innsamling av tekstiler til gjenbruk og gjenvinning i 50 utvalgte butikker i Sverige. Dette ble gjort i samarbeid med appen Cirqle og den svenske organisasjonen Myrorna, som et steg mot målet om å lukke materialkretsløpet.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Linda Skogsberg
Sustainability Communications Coordinator, Lindex
Phone: 46 (0)31 739 51 58
E-mail: linda.skogsberg@lindex.com

Choose your language