Logotype
Logotype Gå til shop online

Svenskt hållbarhetsprojekt inom textilindustrin gör att indiska leverantörer tjänar på vattenbesparingar

Ett vattenvårdsprojekt bland textilleverantörer i Indien i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI) och de svenska modeföretagen Indiska, KappAhl och Lindex har visat hur effektiv resursförvaltning inom textilproduktionen i Indien kan leda till avsevärda miljöförbättringar och ekonomiska vinster.

I en industri med snäva vinstmarginaler och negativ miljöpåverkan har projektet SWAR (Sustainable Water Resources Management) visat att minskad förbrukning av energi, kemikalier och vatten genom ökad resurseffektivitet i produktionslinjerna leder till kostnadsbesparingar i produktionen och minskad miljöpåverkan. Genom projektet omstruktureras produktionskostnaderna så att vattnet blir en kostnadsbärare.

Enbart i huvudstadsregionen Delhi genomförde indiska projektpartner 85 av de snabba åtgärder som rekommenderades av SWAR. Resultaten var häpnadsväckande: 765 procents avkastning på investeringarna på ett år och i genomsnitt elva dagars återvinningstid per projekt.

SWAR har varit mycket effektivare än våra andra resursförvaltningsprojekt, eftersom det faktiskt har bidragit till genomförandet av projekten och inte bara resulterat i rapporter, säger en av leverantörerna i projektet, Mukesh Tomar på Maya Exports.

I Delhi, där det råder brist på vatten, minskade projektet vattenförbrukningen med 84,5 miljoner liter per år (6,6 procent). Genom projektet minskade förbrukningen av el med 3,4 procent, av bränsle med 4 procent och av kemikalier med 14 procent hos leverantörer och underleverantörer. Detta minskade produktionskostnaderna med 1,7 procent på ett år för samtliga 35 enheter. Rekommendationerna omfattar bästa praxis, t.ex. kemiska färgningsmetoder som inte behöver korrigeras (Right First Time), hushållsbesparingar, användning av regnvatten, ändamålsenlig rening och återanvändning av avloppsvatten samt effektiv pannuppvärmning.

«SWAR har gett oss en tankeställare och inom ramen för projektet har vi kunnat lära oss mer om resurseffektivitetsåtgärder. Vi redan börjat genomföra vissa av de föreslagna projekten även i våra övriga fabriker, säger en av leverantörerna i projektet», Gopal Singh på Sargam Exports.

I Jaipur har projektet i samarbete med de traditionella blocktryckerierna i Jaipur Industrial Texcraft Park tagit fram en handbok för hållbar resursanvändning i industrin, men har även byggt upp kapaciteten för miljövänlig produktion.I Dehli och Jaipur har SWAR utbildat över 60 procent av all personal i hållbar användning av vatten, energi och kemikalier.

Ytterligare information SWAR – inriktat på hållbar förvaltning av vattenresurserna inom textilindustrin i Delhi och Jaipur, genomförs av Stockholm International Water Institute (SIWI) och det indiska konsultföretaget cKinetics, vars syfte är att påskynda införandet av hållbara lösningar. Projektet finansieras av Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) samt tre svenska modeföretag och deras leverantörer och underleverantörer i Delhi och Jaipur.

Den indiska textilindustrin står för tre procent av Indiens BNP och sysselsätter mer än 35 miljoner människor. Industrin är den enskilt största industriella vattenförorenaren i Indien och har allvarliga problem med utvecklingen på grund av den ökande bristen på sötvatten. Under World Water Week i Stockholm 2013 meddelade projektets partner att de tillsammans med sina indiska partner under 2014 ska satsa ännu mer på att öka projektets positiva verkningar.

För mer information, kontakta;
Kaisa Lyckdal
Press Relations Manager, Lindex
Phone: +46 (0)31 739 50 60
E-mail: kaisa.lyckdal@lindex.com

Rami Abdelrahman, projektsamordnare för SWAR
Stockholm International Water Institute (SIWI)
Phone: +46 (0)720 50 60 33
E-post: Rami.abdelrahman@siwi.org

Choose your language