Logotype
Logotype Gå til shop online

Lindex franchiseavtal för Kina avbryts

Stockmanns dotterbolag AB Lindex ingick ett franchisepartnerskap med det kinesiska bolaget Suning i september 2013. Suning har nu ensidigt dragit sig ur franchiseavtalet. Stockmann och Lindex kommer att utvärdera juridiska konsekvenser av Sunings tillkännagivande. Det avbrutna franchiseavtalet  uppskattas inte ha en väsentlig inverkan på Stockmanns resultat för år 2014, eftersom butiksöppningarna huvudsakligen var planerade att ske från år 2015 framåt.

Den internationella expansionen och franchiseverksamheten innehar en nyckelposition i Lindex strategi att bli ett globalt modevarumärke. Lindex kommer att undersöka andra möjligheter att expandera på den kinesiska marknaden, som fortsätter att erbjuda lovande utsikter för modebranschen. Att Suning avbryter avtalet kommer dock att försena Lindex inträde på marknaden.

Vi är övertygade om att Lindex framgångsrika modekoncept kommer att attrahera kinesiska konsumenter. Vårt koncept har visat sig vara framgångsrikt på alla marknader där vi för tillfället har verksamhet. Vi kommer nu att se oss om efter nya lösningar att gå in på  marknaden, säger Lindex verkställande direktör Göran Bille.

Lindex har i dag 443 egna butiker i 10 länder och 33 franchisebutiker via fyra franchisepartners i sex länder: Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kroatien och Island.

För mer information, kontakta:
Hannu Penttilä,
CEO Stockmann
Phone: +358 (09) 121 5801

Göran Bille
CEO AB Lindex
Phone: +46 (09) 703 444 304

Nora Malin
Communication Director Stockmann
Phone: +358 (09) 121 3558

www.stockmanngroup.com

 

 

 

 

Choose your language