Logotype

Käytännöt

Lindexillä on monia käytäntöjä, joiden mukaisesti harjoitamme liiketoimintaa. Käytännöt perustuvat ydinarvoihimme, konsernin käytännesääntöihin, strategisiin suuntaviivoihin ja lainsäädäntöön. Tässä on esitelty joitakin käytäntöjämme.

Choose your language