Lindex

HERproject

Haluamme auttaa kaikkia arvoketjuumme kuuluvia naisia toteuttamaan itseään. Valtaosa vaatteitamme valmistavista tekstiilityöläisistä on naisia. HERproject-ohjelmassa tarjoamme tehtaissa työskenteleville naisille terveyteen ja talouteen liittyvää koulutusta.

HERproject sisältää tekstiilitehtaille suunnattuja koulutusohjelmia, joiden käynnistäjä on BSR. Ohjelma perustuu vertaiskoulutusvalmennukseen. Siihen osallistuvista työntekijöistä tulee ”vertaiskouluttajia”, jotka jakavat tietoa tehtaiden muille työntekijöille. Ohjelma parantaa naistekstiilityöläisten hyvinvointia ja taloudellista asemaa, lisää heidän itsenäisyyttään ja auttaa heitä toteuttamaan itseään. HERproject tavoittaa monia ihmisiä, sillä tekstiilityöläiset jakavat tietoa edelleen perheelleen, ystävilleen ja naapureilleen.

Nyt osaamme kiinnittää huomiota omaan terveyteemme ja opettaa terveysasioita myös muille. Olemme näin pystyneet vaikuttamaan moniin ihmisiin.

Reshma Khatun Asha

HERhealth-koulutukseen osallistunut tehdastyöläinen Bangladeshista.

HERproject-ohjelmalla on merkittävää kaupallista arvoa myös tehtaiden omistajille. Sen on osoitettu parantavan tehtaiden työn laatua ja tehokkuutta, sillä työläiset voivat paremmin. HERproject on myös parantanut tekstiilityöläisten ja tehtaiden johdon välisiä suhteita, sillä työläiset luottavat johtoon enemmän ja johto näkee työntekijät yksilöinä.

Olemme mukana kahdessa HERproject-ohjelmassa, jotka ovat HERhealth ja HERfinance Wage Digitization.

Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä 80 prosenttia Lindexin toimittajista on osallistunut naisten voimaannuttamisohjelmaan.

HERhealth

HERhealth-ohjelmassa naispuoliset tekstiilityöläiset saavat terveyskoulutusta ja helpomman pääsyn terveyspalvelujen piiriin. Osallistujat voivat valita aiheeksi esimerkiksi hygienian, äitiysturvallisuuden, ravinnon tai sairaudet.

20

yhteistyötehdastamme Bangladeshissa, Myanmarissa, Pakistanissa, Intiassa, Kambodžassa ja Kiinassa on toteuttanut HERhealth-ohjelman.

42 000

työntekijää, joista 20 000 on naisia, on jo tavoitettu ohjelman kautta.

HERfinance Wage Digitization

HERfinance-ohjelmassa tekstiilityöläiset saavat esimerkiksi oman talouden suunnitteluun, budjetointiin, säästämiseen ja vastuulliseen lainaamiseen liittyvää koulutusta. Tämä ohjelma tavoittaa sekä naisia että miehiä, mutta se vaikuttaa erityisesti naisten taloudelliseen asemaan, sillä naisilla ei ole usein mahdollisuutta vaikuttaa perheen raha-asioihin.

7

yhteistyötehdastamme Bangladeshissa on toteuttanut HERfinance-ohjelman.

18 000

työntekijää, joista 11 000 on naisia, on osallistunut ohjelmaan.

Ohjelmaan sisältyy myös työntekijöiden ja johdon koulutus palkanlaskennan ja -maksun siirtämiseksi sähköiseen ympäristöön. Sähköisen palkkajärjestelmän avulla työntekijät voivat saada palkkansa mobiilipuhelimeen, jota voi käyttää myös maksuvälineenä. Siirtyminen käteispohjaisesta sähköiseen palkanlaskentaan ja -maksuun tuo mukanaan monia hyötyjä. Se parantaa muun muassa turvallisuutta, resurssitehokkuutta ja tehtaan tuottavuutta.

Lue lisää

WE Women by Lindex

Lue lisää WE Women by Lindexistä, jolla pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja osallistavia työympäristöjä toimitusketjussamme.

Empower women

Lue lisää siitä, miksi naisten voimaannuttaminen on olennainen osa kestävyyslupaustamme.

Choose your language