Logotype

Lindex kasvattaa myyntiä ja parantaa tulostaan huomattavasti

Lindex julkaisee vuoden 2021 toisen neljänneksen tuloksensa sekä liikevaihtonsa ja raportoi jatkuneesta hyvästä kehityksestä, huomattavasti parantuneesta tuloksesta ja myynnin kasvusta.

Lindexin operatiivinen tulos* vuoden 2021 toisella neljänneksellä kasvoi 141 miljoonaa Ruotsin kruunua ja oli 308 miljoonaa Ruotsin kruunua. Tämä tarkoittaa 84 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja 56 prosentin kasvua vuoteen 2019 verrattuna (vuonna 2020 tulos oli 167 miljoonaa Ruotsin kruunua, vuonna 2019 197 miljoonaa Ruotsin kruunua).

Lindexin ensimmäisen vuosipuoliskon operatiivinen tulos oli 162 miljoonaa Ruotsin kruunua (vuonna 2020 se oli -12 miljoonaa Ruotsin kruunua, vuonna 2019 65 miljoonaa Ruotsin kruunua). Vuoden ensimmäisen puoliskon oikaistu operatiivinen tulos oli 217 miljoonaa Ruotsin kruunua. Se on yli kolminkertaistunut verrattuna samaan ajanjaksoon sekä viime vuonna että vuonna 2019. Hyvä myynnin kasvu ja parantunut kate sekä hyvä kustannustenhallinta ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet vahvaan tulokseen.

"On erittäin ilahduttavaa, että onnistuimme toisen vuosineljänneksen aikana lisäämään myyntiämme voimakkaasti sekä edelliseen vuoteen että vuoteen 2019 verrattuna, huolimatta haasteista jotka liittyvät edelleen määräajoin suljettuina olleisiin myymälöihin useimmilla markkinoillamme. Saimme aikaan huomattavasti paremman tuloksen sekä toisella vuosineljänneksellä että vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä kuvastaa Lindexin menestyksellistä kehitystä ja kasvua, joissa upea valikoimamme ja kaikkien sitoutuneiden työntekijöiden vahva asiakaslähtöisyys ja työpanos ovat olleet keskeisessä asemassa", sanoo toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge.

Lindexin toisen vuosineljänneksen kokonaismyynti nousi 25,6 prosenttia paikallisissa valuutoissa ja 26,2 prosenttia Ruotsin kruunuissa. Vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 4,1 prosenttia ja 0,9 prosenttia Ruotsin kruunuissa. Yhtiön myynnin kasvu on ollut toisen vuosineljänneksen aikana markkinoita suurempaa kaikissa Pohjoismaissa, joissa sillä on toimintaa.

Lindex jatkoi vahvaa kasvuaan verkossa, ja liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 51,4 prosenttia. Kaiken kaikkiaan verkkomyynnin osuus oli 19,5 prosenttia Lindexin kokonaismyynnistä toisen vuosineljänneksen aikana, kun se viime vuoden vastaavalla jaksolla oli 16,2 prosenttia.

"Samaan aikaan, kun olemme voineet avata myymälöitämme uudelleen, digitaalinen myyntimme on jatkanut vahvaa kasvuaan, mikä osoittaa, että asiakkaamme arvostavat tarjontaamme ja mahdollisuutta tehdä ostoksia missä haluavat. Ostotottumukset ja asiakkaiden käyttäytyminen muuttuvat yhä nopeammin, ja pyrimme jatkuvasti tarjoamaan entistä inspiroivamman ostokokemuksen ja palvelemaan asiakkaitamme siellä, missä he haluavat tulla kohdatuksi. Kevään aikana julkistimme suositun Lindex-sovelluksen useilla markkinoilla, mm. Suomessa, ja näemme tulevaisuudessa suuria mahdollisuuksia, kun se otetaan käyttöön yhä useammilla markkinoilla ”, toteaa Susanne Ehnbåge.

Lindexillä on vahva digitaalinen kasvu sekä oman sähköisen kaupankäynnin että muodin maailmanlaajuisten verkkokauppa-alustojen kautta. Muotiyhtiö kehittää edelleen vahvaa tarjontaansa asiakkaiden tarpeiden mukaan samanaikaisesti kuin strategiset digitaalisen kehityksen investoinnit, myyntikanavien integrointi, myymälävalikoiman optimointi sekä innovointi ja kestävä kehitys jatkuvat.

"Olemme ottaneet tärkeitä askelia kestävän kehityksen lupauksissamme ja kiertotalouteen siirtymisessämme, joissa Lindexin second hand -pilottiohjelma ja uusi kiertotaloutta edistävä liiketoimintamalli ovat esimerkkejä työstämme, jonka tarkoituksena on pidentää vaatteiden käyttöikää ja säästää luonnonvaroja. Olemme ylpeitä siitä, että Textile Exhange on luokitellut meidät yhdeksi maailman johtavimmista yrityksistä siirryttäessä kestävämpiin materiaaleihin ja kiertotalouteen. Tällä hetkellä yli 70 prosenttia vaatteistamme on valmistettu kierrätetyistä tai kestävämmistä materiaalista, ja jatkamme työtämme saavuttaaksemme tavoitteemme 100 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Kuluneen vuoden aikana olemme vahvistaneet brändiämme ja yhtiönä olemme entistä vahvempia. Menestyksemme perustuu lisäarvon luontiin ja asiakkaiden odotusten ylittämiseen”, sanoo Susanne Ehnbåge.

*Lindexin operatiivinen tulos ja oikaistu operatiivinen tulos eivät sisällä IFRS16 -vuokrasopimuksia.

Lisätietoja:

Kirsi Rauhala
Country Manager Finland & Baltic Countries
Puhelin: 0201 422 400
E-mail: kirsi.rauhala@lindex.com

Related documents

Liittyvät kuvat

Choose your language