Logotype
Logotype Siirry verkkokauppaan

Lindex lanseeraa uudet käytännesäännöt, joiden keskiössä on sukupuolten välinen tasa-arvo

Lindex ottaa käyttöön uudet käytännesäännöt (Lindex Code of Conduct), joissa painotetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Uusien käytännesääntöjen myötä Lindexistä tulee yksi ensimmäisistä suurista muotiyrityksistä, joka on ottanut sukupuolten välisen tasa-arvon perusvaatimukseksi tekstiilituotannolleen ja kaikille liikekumppanuuksilleen.

Lindexin käytännesäännöt edistävät muotiyrityksen tavoitetta olla edelläkävijä oikeudenmukaisempien ja tasa-arvoisempien työpaikkojen luomisessa naisille. Lindex on kehittänyt omat käytännesääntönsä ETI:n (Ethical Trading Initiative) eettisten ohjeiden perusteella, mutta Lindexin käytännesäännöissä painottuvat erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo ja tehtaissa työskentelevien naisten olojen parantaminen. Kaikkien Lindexin liikekumppaneiden on noudatettava uusia käytännesääntöjä, joita ryhdytään soveltamaan Lindexin koko arvoketjussa vuoteen 2021 mennessä.

”Valtaosa työntekijöistämme on naisia ja toimintamme koskettaa heitä maailmanlaajuisesti. Haluamme auttaa kaikkia arvoketjumme naisia toteuttamaan itseään. Uusien käytännesääntöjen myötä naisten voimaannuttamisesta tulee nyt kumppanuuksiemme perusvaatimus. Yhdessä tavarantoimittajien ja liikekumppaneiden kanssa pyrimme voimaannuttamaan naisia kaikkialla”, sanoo Lindexin Corporate Sustainability Manager Anna-Karin Dahlberg.

Lindex tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden saavuttamisen kannalta sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen on olennaisen tärkeää. Aiemmin tänä vuonna Lindex julkaisi kestävyyslupauksen, jonka tarkoituksensa on muutoksen aikaansaaminen tulevia sukupolvia varten. Naisten voimaannuttaminen on lupauksen keskiössä ja sen tavoitteet ovat samat kuin YK:n kestävän kehityksen tavoite 5: sukupuolten välinen tasa-arvo. Lue Lindexin kestävyyslupaus kokonaisuudessaan täältä.

Tietoja käytännesäännöistä: Käytännesäännöt määrittävät perusvaatimukset työehdoille, joihin kuuluvat palkat, työolot, ammatillinen järjestäytymisvapaus, jne. Lindexillä on ollut käytännesäännöt vuodesta 1997 lähtien, ja vuodesta 2004 lähtien se on ollut amfori BSCI -jäsen (aiemmin BSCI, Business Social Compliance Initiative) ja noudattanut sen käytännesääntöjä. Lindexin omien käytännesääntöjen julkistamisen myötä muotiyritys lähtee amfori BSCI:stä.

Lisätietoja:

Aino-Marja Öster
PR & Communication Executive
Puhelin: 0201 422 400
E-mail: aino-marja.oster@lindex.com

Liittyvät kuvat

Choose your language