Lindex & WaterAid

Vattenfrågan är av stor vikt för Lindex och en del av vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Vi har ett långsiktigt samarbete med WaterAid och stöttar deras arbete att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet för världens fattigaste samhällen.

Tillgång till rent vatten och sanitet är en mänsklig rättighet. Trots det saknar över 650 miljoner människor tillgång till rent vatten och nästan 2,4 miljarder saknar tillgång till ordentlig sanitet. Sjukdomar orsakade av smutsigt vatten dödar varje år fler människor än alla former av våld, inklusive krig. Hälften av dessa dödsfall är barn under fem år. Runt 290 000 barn dör varje år av sjukdomar som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet – det innebär nästan 800 barn varje dag. Varje minut dör ett spädbarn på grund av brist på rent vatten och ohygienisk miljö. Detta är en tyst katastrof som måste få ett slut.

WaterAids arbete förändrar livet för miljoner människor genom förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet i världens fattigaste samhällen. Fler bebisar överlever sin förlossning och fler barn överlever sin barndom. Risken för undernäring minskas och familjer kan hålla sig friska. Timmar som ägnats åt vattenhämtning kan istället användas till arbete och skolgång. Rent vatten, toalett och hygienundervisning i skolorna innebär att unga flickor stannar i skolan, som annars ofta slutar skolan när de får sin menstruation. Tillgång till rent vatten och sanitet kan hjälpa samhällen och länder att klara sig ur fattigdom.

Lindex aktiviteter för WaterAid

Vi stöttar WaterAid genom löpande Runda Upp-aktiviteter där våra kunder ges möjlighet att runda upp sitt köp till förmån för WaterAid. Vi har även en särskild babykollektion där 10 procent av försäljningen går till WaterAid. Kollektionen består av babyset med body och byxa i ekologisk bomull. Babyseten finns i storlek 50-68 och säljs i samtliga Lindexbutiker samt på lindex.com.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov. WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet. WaterAid finns i Sverige sedan 2009, har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.