Lindex & WaterAid

Utan rent vatten och sanitet hamnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. Arbetstimmar går förlorade och företag och samhällen förlorar resurser och människor och nationer har ingen chans att lyfta sig ur extrem fattigdom. Vi har ett långsiktigt samarbete med WaterAid för att stötta deras arbete för att förbättra tillgången till rent vatten, förbättrad hygien och sanitet till världens fattigaste samhällen.

WaterAid är en internationell organisation som arbetar i 36 länder med opinionsbildning och påverkan såväl nationellt som regionalt och globalt för att världens fattigaste skall få tillgång till rent vatten, sanitet och ökad kunskap i hygien. Sedan starten 1981 har organisationens arbete hjälpt 25 miljoner människor få tillgång till rent vatten och över 24 miljoner människor få tillgång till sanitet.

Vi ser vårt samarbete med WaterAid som en förlängning av vårt pågående arbete med vattenrelaterade frågor, där vi går utanför vår egen produktionskedja och fokuserar på att förbättra villkoren för de människor som bor i samhällen där Lindex är verksamma. Vatten och sanitet handlar om många saker; överlevnad, hälsa, utbildning, självständighet, jämställdhet, trygghet och utveckling för individer liksom för samhällen och länder.

Lindex aktiviteter för WaterAid

Vi stöttar idag WaterAid genom löpande runda upp aktiviteter där våra kunder ges möjlighet att runda upp sitt köp till förmån för WaterAid. Vi har även en särskild babykollektion där 10 procent av försäljningen går till WaterAid. Kollektionen består av tre babyset med body, byxa och mössa i ekologisk bomull. Babyseten finns i storlek 50-68 och säljs i samtliga Lindexbutiker samt på lindex.com.

Visste du att?

  • 650 miljoner människor, en av tio av världens befolkning, har inte tillgång till rent vatten.
  • 2,4 miljarder människor, mer än en tredjedel av världens befolkning, har inte tillgång till någon toalett
  • Runt 315 000 barn dör varje år av sjukdomar som orsakats av smutsigt vatten och dålig sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.

Att stötta WaterAid kan förändra människors liv

  • Barn överlever sin barndom och familjer kan hålla sig friska.
  • Timmar som ägnas åt vattenhämtning kan istället användas till arbete och skolgång.
  • Rent vatten, toaletter och hygien undervisning i skolorna innebär att unga flickor stannar i skolan, som annars ofta slutar skolan när de får sin menstruation.
  • Rent vatten och sanitet kan hjälpa samhällen och länder att klara sig ur fattigdom

WaterAid har 90-konto: PG 900381-5, och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Kategorier och Taggar