Lindex hittills starkaste kvartal

Fjärde kvartalet 2006/2007 (1 juni 2007–31 augusti 2007)
• Lindexkoncernens försäljning, exklusive den nu avvecklade tyska verksamheten, ökade totalt med 9,9 procent till 1 369 (1 247) Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker, exklusive den tyska verksamheten, ökade med 6,8 procent och exklusive valutakurspåverkan med 8,4 procent. Inklusive den tyska verksamheten ökade den totala försäljningen med 6,4 procent till 1 393 (1 309) Mkr.
• EBITA-resultatet, exklusive den tyska verksamheten, uppgick till 204 Mkr. Detta motsvarar en EBITA-marginal på 14,9 procent. Inklusive Tyskland ökade EBITA-resultatet till 183 (144) Mkr vilket motsvarar en EBITA-marginal på 13,1 (11,0) procent.
• Resultatet efter finansiella poster inklusive den tyska verksamheten ökade under kvartalet med 25 procent och uppgick till 180 (144) Mkr.
• Resultatet efter skatt ökade till 123 (104) Mkr, motsvarande 1,80 (1,50) kr per aktie.
• Den tyska verksamheten avvecklades under kvartalet. Den totala kostnaden för avvecklingen uppgick till 91 Mkr varav 1 Mkr belastar kvartalet. 90 Mkr reserverades redan under det andra kvartalet.
• Rörelseförlusten i den tyska verksamheten uppgick till -20 Mkr.
1 september 2006–31 augusti 2007
• Lindexkoncernens försäljning, exklusive den nu avvecklade tyska verksamheten, ökade med 3,1 procent till 5 084 (4 932) Mkr. Försäljningen, exklusive den tyska verksamheten, i jämförbara butiker, exklusive valutakurspåverkan, ökade med 1,8 procent. Inklusive Tyskland ökade den totala försäljningen med 1,2 procent till 5 275 (5 212) Mkr.
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 (11,5) procent och bruttomarginalen uppgick till 59,2 (59,0) procent.
• EBITA-resultatet exklusive den avvecklade tyska verksamheten uppgick till 608 Mkr. Vilket motsvarar en EBITA-marginal på 12,0 procent.
• Resultatet efter skatt, inklusive den tyska verksamheten, uppgick till 303 (504) Mkr, motsvarande 4,40 (7,30) kr per aktie.

Koncernchefen kommenterar
– Vi på Lindex är självklart stolta över att vårt intensiva arbete i hela organisationen samverkat och landat ned i Lindex starkaste kvartal någonsin, med ett rent driftsresultat på 204 miljoner kronor.

– Sortimentet, framförallt på dam men även på barn, har haft enskilt störst påverkan på resultatet. Vi har också genomfört en kulturförändring på Lindex när det gäller säsongsövergångar och lyckats med att visa upp ett fantastiskt fint modesortiment tidigt i säsongen. Detta har haft en mycket positiv påverkan på resultatet och kommer så att ha framgent.

– Vi kan med tillfredsställelse konstatera att vi redan nu kan visa resultat som är i nivå med våra finansiella mål för 2008/2009. Bruttomarginalen för helåret ökade till 59,2 procent och EBITA-marginalen för fjärde kvartalet, exklusive Tyskland, ökade till 14,9 procent.

Relaterade dokument

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language