Lindex är sedan december 2007 en del av den finska koncernen Stockmann som är noterad på OMX Nordiska Börs Helsingfors. Stockmann har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Stockmann CSR-rapporterar för hela koncernen enligt GRI:s riktlinjer.