HERproject

Vi vill att alla kvinnor i hela vår värdekedja ska få uppfylla sin potential. Majoriteten av de textilarbetare som tillverkar våra kläder är kvinnor. Vi arbetar med HERproject för att ge kvinnorna i fabrikerna kunskap om hälsa och ekonomi. 

HERproject är utbildningsprogram för textilfabriker, initierat av BSR. Det baseras på utbildning mellan kollegor där deltagarna utbildar varandra för att sprida kunskapen till andra medarbetare i fabrikerna. Det är ett program som förbättrar de kvinnliga medarbetarnas välbefinnande och ekonomiska styrka och ökar deras oberoende och möjlighet att uppfylla hela sin potential. HERproject når ut till många människor, eftersom textilarbetarna delar med sig av sina kunskaper till familj, vänner och grannar.

Placeholder

Nu när vi har blivit medvetna om vår hälsa kan vi lära andra om olika hälsorelaterade frågor. Vi har påverkat många människor på så sätt.

Reshma Khatun Asha

en fabriksarbetare i Bangladesh som har deltagit i HERhealth

För fabriksägarna finns också ett starkt kommersiellt värde i HERproject. Det har visat sig öka kvaliteten och effektiviteten i fabrikerna, eftersom medarbetarna mår bättre. HERproject har också gett bättre relationer mellan textilarbetarna och fabriksledningen, eftersom medarbetarna får ett ökat förtroendet för ledningen och ledningen ser medarbetarna mer som individer.

Vi arbetar med två olika program inom HERproject: HERhealth och HERfinance Wage Digitization.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, ha genomfört vårt Women Empowerment program

HERhealth

With HERhealth, female textile workers get health education and better access to health services. The participants can choose among topics such as hygiene, safe motherhood, food and nutrition, diseases etc.

20

fabriker som vi arbetar med i Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Indien, Kambodja och Kina har deltagit i HERhealth

20 000

kvinnor som arbetar i fabrikerna har
nåtts hittills

HERfinance Wage Digitization

Med HERfinance får textilarbetarna ekonomisk utbildning i ämnen som ekonomisk planering, budgetering, ansvarsfullt sparande och lån. Det här programmet når ut till både kvinnor och män men har en särskild inverkan på kvinnors ekonomiska styrka eftersom de här kvinnorna ofta saknar tillgång till och kontroll över hushållets ekonomiska tillgångar.

7

fabriker som vi arbetar med i Bangladesh har deltagit i HERfinance

18 000

arbetare, av vilka 11 000 är kvinnor,
har deltagit hittills

Programmet omfattar även utbildning för medarbetarna och ledningen i digitalisering av lönetjänster. Genom digitaliserade utbetalningar kan arbetarna få sina löner överförda till sin mobiltelefon, som också kan användas för att betala med. Att gå över från kontantbaserade löneutbetalningar till digitala har många fördelar, som ökad säkerhet, resurseffektivitet och ökad fabriksproduktivitet.

Läs mer

WE Women by Lindex

Läs mer om WE Women by Lindex, där vi arbetar för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leveranskedja

Stärka kvinnor

Läs mer om varför arbetet för att stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hållbarhetslöfte

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language