Lindex

HERproject

Vi vill att alla kvinnor i hela vår värdekedja ska kunna leva upp till sin fulla potential. Majoriteten av de textilarbetare som tillverkar våra kläder är kvinnor. Vi har under många år arbetat med HERproject för att ge kvinnor i fabriker kunskap om hälsa och ekonomi. 

HERproject är ett utbildningsprogram för textilfabriker, initierat av BSR. Det baseras på "peer education" där deltagarna blir "peer educators" som sedan sprider kunskapen till de andra arbetarna i fabrikerna. Det är ett program som förbättrar de kvinnliga textilarbetarnas välbefinnande och ekonomiska styrka samt stärker deras oberoende och möjlighet att leva upp till sin fulla potential. HERproject når ut till många människor, eftersom textilarbetarna delar med sig av sina kunskaper till familj, vänner och grannar.

Nu har vi blivit medvetna om vår hälsa och vi kan lära ut till andra om olika hälsorelaterade frågor. Vi har påverkat många människor på det här sättet.

Reshma Khatun Asha

en fabriksarbetare i Bangladesh som har deltagit i HERhealth

För fabriksägarna finns också ett stort kommersiellt värde i HERproject. Det har visat sig öka kvaliteten och effektiviteten i fabrikerna, eftersom medarbetarna mår bättre. HERproject har också gett bättre relationer mellan textilarbetarna och fabriksledningen, eftersom medarbetarna får ett ökat förtroendet för ledningen och ledningen ser medarbetarna mer som individer.

Vi har under många år arbetat med två olika program inom HERproject: HERhealth och HERfinance Wage Digitization.

Vårt mål är att år 2025 ska Lindex leverantörer, som står för 80 procent av vår produktion, ha genomfört vårt Women Empowerment-program

HERhealth

I HERhealth får kvinnliga textilarbetare utbildning inom hälsa och bättre tillgång till hälsorelaterade tjänster. Delatagarna kan välja bland olika ämnen såsom hygien, säkert mödraskap, mat och näring, sjukdomar etc.

20

fabriker som vi arbetar med i Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Indien, Kambodja och Kina har deltagit i HERhealth

42 000

arbetare, av vilka 20 000 är kvinnor, har nåtts

HERfinance Wage Digitization

Med HERfinance får textilarbetarna ekonomisk utbildning i ämnen som ekonomisk planering, budgetering, ansvarsfullt sparande och lån. Det här programmet når ut till både kvinnor och män men har en särskild inverkan på kvinnors ekonomiska styrka då dessa kvinnor ofta saknar tillgång till och kontroll över hushållsekonomin.

7

fabriker som vi arbetar med i Bangladesh har deltagit i HERfinance

18 000

arbetare, av vilka 11 000 är kvinnor,
har nåtts 

Programmet omfattar även utbildning för medarbetarna och ledningen i digitalisering av lönetjänster. Genom digitalisering av utbetalningar kan arbetarna få sina löner överförda till sin mobiltelefon, som också kan användas för att göra betalningar. Att gå över från kontanta löneutbetalningar till digitala har gett många fördelar, som ökad säkerhet, resurseffektivitet och ökad produktivitet för fabrikerna. 

Läs mer

WE Women by Lindex

Läs mer om WE Women by Lindex, där vi arbetar för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leverantörskedja

Stärka kvinnor

Läs mer om varför arbetet för att stärka kvinnor är en så viktig del av vårt hållbarhetslöfte

Choose your language