Lindex

Better Cotton Initiative

BCI är en ideell organisation som strävar efter att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för de personer som producerar den. Initiativet fokuserar på en global transformation av konventionellt odlad bomull, vilket kommer ha en positiv inverkan på vår miljö.

Bomull är Lindex mest använda fiber och vi är med i BCI (Better Cotton Initiative) eftersom vi vill bidra till att förbättra den konventionellt odlade bomullen. BCI utbildar odlarna i att använda mer miljövänliga, men även socialt och ekonomiskt hållbara, odlingsmetoder. Metoderna handlar bland annat om att minska användningen av vatten och bekämpningsmedel och att övergå från konstgjorda till naturliga gödningsmedel.

Massbalansering

BCI är ett initiativ som syftar till att förändra odlingen av bomull globalt och i stor skala. Better Cotton hålls inte åtskild från fältet till fabriken, likt ekologisk bomull, istället ingår den i ett massbalanssystem. Massbalans kan jämföras med när du köper förnybar el, som vindkraft, där du bidrar till en renare elproduktion i stort snarare än att se till att el från ett visst vindkraftverk hamnar i just ditt eluttag. Systemet möjliggör större tillgänglighet och snabbare global uppskalning av mer hållbar bomull.

                                                                                                                

Stor skillnad i ett globalt perspektiv

BCI strävar efter att ha hjälpt till med övergången till smartare odlingsmetoder för fem miljoner bomullsodlare till slutet av 2020, vilket täcker 30 procent av den globala bomullsproduktionen. Det faktum att fem miljoner bomullsodlare använder mer hållbara odlingsmetoder kommer göra stor skillnad för bomullsodlingen och miljön i ett globalt perspektiv.  

Posititv inverkan på levebrödet

Den kunskap som bomullsodlaren får har stor positiv inverkan på deras försörjning. Jämställdhet är en stor del av utbildningen och andra sociala aspekter behandlas också, som att barnarbete är förbjudet. BCI undervisar också odlarna om de skadliga effekter som arbetet på fälten har på hälsan – fysiskt och psykiskt. När bekämpningsmedel och gödningsmedel används på ett mer ansvarsfullt sätt förbättras bomullsodlarnas hälsa, såväl som deras ekonomiska situation i takt med att skördarna ökar.

Läs mer

Bomull

Bomull är den fiber som vi använder mest. Läs mer om hur vi arbetar för att göra bomullsproduktionen mer hållbar

Choose your language