Better Cotton Initiative

BCI är en ideell organisation som strävar efter att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för de personer som producerar den. Initiativet fokuserar på en global omställning av konventionellt odlad bomull, vilket ger en positiv inverkan på vår miljö.

Bomull är Lindex mest använda fiber och vi är med i BCI (Better Cotton Initiative) eftersom vi vill bidra till att förbättra den konventionellt odlade bomullen. BCI utbildar odlarna i att använda mer miljövänliga, men även socialt och ekonomiskt hållbara, odlingsmetoder. Metoderna handlar till exempel om att minska användningen av vatten och bekämpningsmedel och att övergå från konstgjorda till naturliga gödningsmedel.

Massbalansering

BCI är ett initiativ som syftar till att förändra odlingen av bomull globalt och i stor skala. BCI-bomull hålls inte åtskild från fältet till fabriken, som ekologisk bomull, istället ingår den i ett massbalanssystem. Massbalanseringsystemet kan jämföras med när du köper förnybar el, till exempel vindkraft, eftersom du bidrar till en renare elproduktion istället för att se till att el från ett visst vindkraftverk hamnar i just ditt eluttag. Systemet möjliggör större tillgänglighet och snabbare global ökning av mer hållbar bomull.

                                                                                                                

Stor skillnad i ett globalt perspektiv

BCI strävar efter att ha hjälpt fem miljoner bomullsodlare att gå över till smartare odlingsmetoder i slutet av 2020, vilket täcker 30 procent av den globala bomullsproduktionen. Det faktum att fem miljoner bomullsodlare använder mer hållbara odlingsmetoder kommer göra stor skillnad för bomullsodlingen och miljön i ett globalt perspektiv.  

Posititv inverkan för inkomstkällor

Den kunskap som bomullsodlaren får har stor positiv inverkan på deras inkomstkälla. Jämställdhet spelar en stor roll i utbildningen av bomullsodlarna och andra sociala aspekter behandlas också, som att barnarbete är förbjudet. BCI undervisar också odlarna om de skadliga effekter som arbetet på fälten har på hälsan – fysiskt och psykiskt. När man använder bekämpningsmedel och gödningsmedel på ett mer ansvarsfullt sätt förbättras både bomullsodlarnas hälsa och deras ekonomiska situation, allt eftersom skördarna ökar.

Läs mer

Bomull

Bomull är den fiber som vi använder mest. Läs mer om hur vi arbetar för att göra bomullsproduktionen mer hållbar

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här Cookie Policy

Choose your language