BSR

Vi vet att transparens, inkludering, innovation, engagemang och framför allt – samarbete – leder oss dit vi behöver nå. Att arbeta tillsammans med organisationer som BSR är viktigt del i vårt arbete att stärka kvinnor i vår leverantörskedja.

BSR™ (Business for Social Responsibility) är en global ideell organisation som utvecklar hållbara affärsstrategier och lösningar genom konsulttjänster, forskning och samarbeten över flera sektorer.

Majoriteten av de textilarbetare som tillverkar våra kläder är kvinnor och vi känner ett ansvar för varenda en av dem. En viktig del i arbetet att stärka kvinnor är att stötta deras hälsa och välbefinnande, ett område där vi ser att Lindex har stora möjligheter att ha en positiv inverkan. Därför har vi sedan 2012 samarbetat med BSR i HERproject, ett fabriksbaserat utbildningsprogram initierat av BSR, som fokuserar på att förbättra situationen för kvinnliga textilarbetare. 

Läs mer

HERproject

Läs mer om HERproject där vi arbetar för att förbättra situationen för kvinnliga textilarbetare

Choose your language