För oss är det viktigt att fabriksarbetarna har en bra arbetsmiljö. Vi äger inte våra egna fabriker men vi ställer krav som alla våra leverantörer förbinder sig att följa genom vår uppförandekod.

Vi har haft en uppförandekod sedan 1997 och varit medlem i Business Social Compliance Initiative (BSCI) sedan det startades 2004. Genom att använda BSCI uppförandekod, arbetar vi för att säkerställa att våra leverantörer erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö med respekt för arbetsrätt och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar aktivt med att säkerställa att våra leverantörer följer vår uppförandekod med inspektioner och uppföljningar av såväl Lindex som externa aktörer. Vi arbetar även med kontinuerlig dialog, utbildning och coaching med målsättningen att våra leverantörer ska arbeta självständigt för att förbättra arbetarnas förhållanden.

I samarbete med våra leverantörer strävar vi efter att uppnå långsiktiga och hållbara förbättringar. Om vi upptäcker att en leverantör inte följer vår uppförandekod görs överenskommelser om vilka åtgärder och förbättringar som är nödvändiga. Om leverantören inte utför det överenskomna trots våra insatser, placerar vi leverantören på en stopp-lista och inga fler beställningar kommer att göras hos leverantören förrän överenkomna åtgärder och förbättringar har genomförts.