Logotype

Bomull

Bomull skördas från bomullsplantor, spinns till garn och används för att göra ett mjukt tyg som andas. Bomull är Lindex mest använda fiber och idag består 49 procent av vårt sortiment av bomull. Vårt mål är att 100 procent av vår bomull ska komma från mer hållbara källor år 2020.

Bomull är en gröda som kräver mycket resurser och det går åt cirka 15 000 liter vatten för att odla 1 kg bomull. Största delen av världens bomull odlas konventionellt vilket kräver mycket vatten, energi samt kemikalier, som bekämpningsmedel, och kan ha en negativ inverkan på miljön.

Några av de största länderna inom bomullsproduktion är Kina, Indien, USA och Pakistan. Spårbarhet av konventionellt odlad bomull är en utmaning då bomullen ofta blandas på handelsplatserna. Vi har en kontinuerlig dialog med våra leverantörer och organisationer för att förbättra spårbarheten av konventionellt odlad bomull, men det finns idag ingen etablerad metod för att spåra det exakta ursprunget på ett pålitligt sätt. Ekologisk bomull och återvunnen bomull kommer från system som arbetar för att säkerställa spårbarhet.

På grund av den miljömässiga påverkan samt utmaningarna för spårbarhet, har vi målsättningen att 100 procent av vår bomull ska komma från mer hållbara källor till 2020. Idag är i uppe i 95 procent. Nedan kan du läsa om våra mer hållbara alternativ Better Cotton, ekologisk bomull och återvunnen bomull, samt GOTS-certifieringen på plagg av ekologisk bomull.

Better Cotton

Better Cotton Initiative (BCI) är en ideell organisation som arbetar för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för miljön och för människorna som jobbar med det. Initiativet strävar efter en global storskalig förändring av den konventionellt odlade bomullen, vilket kan ha en stor positiv inverkan på vår miljö. Lindex är medlemmar av BCI sedan 2010 för att bidra till förbättringen av konventionellt odlad bomull.

Better Cotton är inte ekologisk, men odlas på ett mer hållbart sätt än konventionellt odlad bomull. Bönderna utbildas i behandling av jorden och användandet av rätt och mindre mängder gödningsmedel och bekämpningsmedel. Better Cotton-odling är bättre för miljön då det går åt mindre vatten och kemikalier. Det är även bättre för bönderna då de exponeras för mindre kemikalier och sparar pengar genom att spendera mindre på gödningsmedel och bekämpningsmedel.

Better Cotton-plagg är märkta med dess logotyp och märkningen innebär att plagget är en del av Better Cotton-systemet. Idag är Better Cotton inte spårbart och det går inte att definiera den exakta andelen av Better Cotton som ett plagg innehåll, då systemet tillåter att Better Cotton blandas med konventionellt odlad bomull. Genom att köpa ett Better Cotton plagg så stöttar du dock BCI och deras långsiktiga engagemang för global och storskalig förändring.

Ekologisk bomull

Ekologisk bomull är odlad med extra hänsyn till miljön och de människor som jobbar med det. Odling av ekologisk bomull har en minskad negativ miljöpåverkan, det bibehåller välmående för jord, ekosystem och människor genom att det används naturliga processer snarare än konstgjorda tillsatser. Inga genetiskt modifierade grödor eller giftiga kemikalier som kemiska bekämpningsmedel eller gödningsmedel används i odling av ekologisk bomull. Ekologisk bomull kräver mindre vatten, mindre energi och förbättrar hälsan hos bomullsbönderna och deras familjer som inte exponeras för gifta kemikalier. Du kan läsa mer om ekologisk bomull och dess fördelar på Aboutorganiccotton.org.

Lindex är en av topp tio användare av ekologisk bomull i världen. Största delen av den ekologiska bomullen vi köper kommer från Indien och Turkiet. Idag är  64 procent av vår bomull ekologisk och 100 procent av vårt sortiment för nyfödda är gjort av ekologisk bomull. All ekologisk bomull som köps av Lindex är certifierad enligt Textile Exchange Organic Content Standard, Certifieringen görs av en extern part, som Control Union, och finns till för att säkerställa dess spårbarhet och ge en trovärdig försäkran om att den ekologiska bomullen verkligen är ekologisk.

Lindex plagg märkta med Organic Cotton innehåller alltid 100 procent certifierad ekologisk bomull. Plagg märkta med Organic Cotton Blend innehåller certifierad ekologisk bomull blandat med Better Cotton eller konventionellt odlad bomull, andelen av ekologisk bomull anges i procent på etiketten.

Global Organic Textile Standard – GOTS

Många av våra plagg i ekologisk bomull är certifierade enligt Global Organic Textile Standard (GOTS). Standarden innefattar sociala och miljömässiga krav för produktionen, exempelvis spinningen av garn, vävning av tyg, behandlingar, infärgning och tryck.

Alla produktionsfaciliteter som har del i tillverkningen av ett GOTS-plagg är certifierade av extern part, som exempelvis Control Union. Faciliteterna får ett Scope Certificate som revideras varje år. Alla steg i tillverkningen av en produkt utförs inte på samma ställe, istället finns flera leverantörer som genomför olika steg i processen. Alla steg är GOTS-certifierade enligt standarden. Vid varje transaktion, exempelvis när garntillverkaren köper bomull och tygtillverkaren köper garn, följer GOTS-certifikatet för den specifika processen med till nästa steg. Vid ett färdigt plagg finns därmed certifikat för varje steg i processen, vilket säkerställer ansvarsfull produktion.

Några av GOTS kriterier:

  • En produkt som är GOTS-märkt måste innehålla minst 70 procent certifierade ekologiska fibrer. För GOTS märkning Organic måste plagget innehålla minst 95 procent certifierade ekologiska fibrer.
  • Alla kemikalier, som färgämnen, processkomponenter och tryck, måste uppnå standardens miljömässiga och toxikologiska kriterier.
  • Enheter för våtprocesser måste föra fullständiga register över användandet av kemikalier, energi, vattenförbrukning och rening av avloppsvatten, inklusive bortskaffandet av slam.
  • Förpackningsmaterial får inte innehålla PVC. Papper och kartong som används i förpackningsmaterial, etiketter och liknande, måste vara återvunnet och ha certifierat ursprung från ansvarsfullt skogsbruk.
  • Standardens sociala kriterier, baserad på centrala normer från International Labour Organisation (ILO), måste uppfyllas av alla produktionsfaciliteter.
  • Urvalet av accessoarer är begränsat i enlighet med miljömässiga aspekter.

Plagg som är certifierade enligt GOTS är märkta med GOTS symbol på etiketten. Genom GOTS märkning ges en trovärdig försäkran om att plagget endast innehåller ekologisk bomull och att alla produktionssteg därefter, såsom färg och tryck, är ansvarsfullt producerat med hänsyn till både till miljö och människor.

Återvunnen bomull

Återvunnen bomull är rester från produktion eller använd textil som fått nytt liv genom att det rivit isär, spunnits om och stickats eller vävts till nytt material. Att använda återvunnen bomull sparar råvara och förbrukar mindre vatten, energi och kemikalier i produktion. All återvunnen bomull som köps in av Lindex är certifierad enligt Textile Exchange Global Recycling Standard eller Textile Exchange Recycled Claim Standard. Certifieringen görs av en extern part, som Control Union, och materialet spåras för att ge en trovärdig försäkran att den återvunna bomullen verkligen är återvunnen.

För att behålla kvaliteten måste återvunnen bomull blandas med ny bomull eller andra material. Att använda återvunnen bomull är ett viktigt steg mot att minska miljöpåverkan och sluta materialkretsloppet.

Konsumentåtervunnen bomull kommer från textil som återvunnits av konsumenter. Genom att använda konsumentåtervunnen bomull, kan gamla plagg som normalt skulle gått till spillo istället bli en del av nya plagg.

Recover® är ett varumärke för återvunnen bomull som kommer ifrån gamla kläder och spillbitar. Recover® bomull produceras med mindre vattenförbrukning och kemikalier jämfört med konventionellt odlad bomull.

The news

Lindex investerar i start up – nya underklädesvarumärket Closely

Lindex går in som partner i Closely, ett nytt svenskt underklädesvarumärke för kvinnor. Partnerskapet är en del av Lindex arbete att skapa nya tillväxtmöjligheter. Bakom Closely står två av Sveriges mest kända kreatörer, Tove Langseth och Filip Nilsson. 
november 15, 2019

Lindex kunder ger 10,4 miljoner kronor till cancerforskning

Med stort engagemang, stolthet och en särskilt designad kollektion, har Lindex tillsammans med sina kunder samlat in 10,4 miljoner kronor till cancerforskning.
november 12, 2019

Lindex återkallar snäpparmband med katthuvud

Vi har blivit uppmärksammade på att ett snäpparmband med katthuvud är felkonstruerat och inte möter Lindex säkerhetskrav. Metallfjädern inuti armbandet är inte skyddad på rätt sätt vilket gör att dess vassa kanter kan utgöra en skaderisk.
november 6, 2019

Ökad försäljning och fortsatt starkt resultat för Lindex

Det går bra för Lindex och det märks inte minst idag när delårsresultatet och försäljningen för tredje kvartalet presenteras. Modeföretaget visar en fortsatt fin utveckling med stärkt resultat och ökad försäljning på samtliga marknader. 
oktober 30, 2019

Lindex inleder samarbete med Something Borrowed

Lindex börjar med uthyrning av kläder och kommer genom samarbetspartnern Something Borrowed erbjuda kunder att hyra premiumplagg från modeföretagets Extended-kollektion. 
oktober 24, 2019

Lindex lanserar ny uppförandekod med fokus på jämställdhet

Lindex lanserar “Lindex Code of Conduct” med ett starkt fokus på jämställdhet. Den nya uppförandekoden gör Lindex till ett av de första stora modeföretagen som integrerar jämställdhet i sina grundläggande krav för textilproduktion och alla partnerskap.
oktober 15, 2019

Alla nyheter

Cookies används för att vår webbplats ska fungera och för att tillhandahålla, utveckla och utvärdera tjänster i våra digitala kanaler, samt förse dig med anpassad kommunikation och marknadsföring. Genom att fortsätta utan att göra några förändringar godkänner du cookies. Läs mer om cookies här