Vid tillverkning av kläder används kemikalier vid processer som färgning, tryck och tvätt. På Lindex arbetar vi aktivt med att begränsa användningen av skadliga kemikalier i all vår produktion, både för miljöns skull, för medarbetare och leverantörer inom värdekedjan samt för kundernas hälsa och säkerhet.

Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med att plaggen inte innehåller några farliga restprodukter. Vi uppfyller kraven för REACH, och sedan flera år tillbaka arbetar våra leverantörer enligt Lindex egen restriktionslista ”Limitation of Chemicals”, som anger kemikalier som överhuvudtaget inte får användas i produktionen, därför att de har hälso- eller miljöfarliga egenskaper.  Kemikalierna i restriktionslistan får inte användas vid tillverkning och inte påträffas i den färdiga produkten. Våra leverantörer förbinder sig skriftligen genom avtal att följa dessa restriktioner och det genomförs flera tester under produktionsprocessen för att säkra att kraven följs. Listan uppdateras fortlöpande för att ständigt motsvara lagstiftning på alla försäljningsmarknader och i produktionsländerna. Den mest strikta lagstiftningen gäller på alla marknader.

Vi deltar aktivt i olika nätverk för att skaffa information och kunskap om kemikalierisker för att minska de negativa effekterna av kemikalieanvändning i produktionen och finna ersättningar för farliga, skadliga och oönskade kemikalier. Detta genom att bland annat vara medlemmar i Kemikaliegruppen.

Kemikalietester genomförs regelbundet av oberoende laboratorier på vår begäran. Omfattande risk- och säkerhetsbedömningar görs av varje produkt och tester görs regelbundet. Om en produkt underkänns annulleras ordern. Inga produkter som har underkänts i kemikalieproverna finns till försäljning.