Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Projekt HERproject

Chceme, aby všetky ženy v celom našom hodnotovom reťazci mohli naplno využiť svoj potenciál. Väčšinu textilných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe našich odevov, tvoria ženy. V spolupráci s projektom HERproject poskytujeme ženám v továrňach vedomosti v oblasti zdravia a financií.

HERproject sú školiace programy pre textilné továrne, ktoré vznikli z iniciatívy organizácie BSR. Sú založené na školeniach vzájomného vzdelávania, na ktorých sa zúčastnení pracovníci stávajú „rovnocennými pedagógmi“, ktorí ďalej šíria vedomosti medzi ďalších pracovníkov v továrňach. Ide o program, ktorý zlepšuje duševnú pohodu a finančnú silu pracovníčok v textilnom priemysle a zvyšuje ich nezávislosť, ako aj šance na naplnenie potenciálu. Program HERproject oslovuje veľa ľudí, pretože textilní pracovníci zdieľajú svoje vedomosti s rodinami, priateľmi a susedmi.

Placeholder

Keď si začneme uvedomovať svoje zdravie, môžeme učiť ostatných o mnohých problémoch spojených so zdravím. Týmto spôsobom sa nám podarilo ovplyvniť mnoho ľudí.

Reshma Khatun Asha

pracovníčka továrne v Bangladéši, ktorá sa zúčastnila programu HERhealth.

Program HERproject navyše prináša majiteľom tovární veľkú komerčnú hodnotu. Pracovníci sa cítia lepšie a ukázalo sa, že to zvyšuje kvalitu a efektívnosť v továrňach. Program HERproject tiež vyústil do zlepšenia vzťahov medzi textilnými pracovníkmi a vedením továrne – zvýšila sa dôvera pracovníkov v manažment a manažment začal vnímať pracovníkov viac ako jedincov.

V rámci programu HERproject pracujeme s dvoma rôznymi programami; HERhealth a Digitalizácia miezd HERfinance.

Naším cieľom je, aby do roku 2025 dodávatelia spoločnosti Lindex, ktorí tvoria 80 % našej výroby, absolvovali náš program posilnenia postavenia žien.

HERhealth

Vďaka HERhealth získavajú ženy v textilnom priemysle vzdelanie v oblasti zdravia a lepší prístup k zdravotníckym službám. Účastníčky si môžu vybrať z tém, ako sú hygiena, bezpečné materstvo, strava a výživa, choroby atď.

20

tovární, s ktorými spolupracujeme v Bangladéši, Mjanmarsku, Pakistane, Indii, Kambodži a Číne, absolvovalo program HERhealth.

42 000

pracovníkov sa zatiaľ zapojilo do programu, z ktorých je 20 000 žien

Digitalizácia miezd HERfinance

Vďaka programu HERfinance získavajú pracovníci v textilnom priemysle finančné vzdelanie v oblastiach, ako je finančné plánovanie, rozpočet, sporenie a zodpovedné pôžičky. Tento program sa týka žien aj mužov, ale má osobitný vplyv na finančnú silu žien, keďže tieto ženy často nemajú prístup k financiám v domácnosti a kontrolu nad nimi.

7

tovární, s ktorými spolupracujeme v Bangladéši absolvovalo program HERfinance.

18 000

pracovníkov sa zatiaľ zapojilo do programu, z ktorých je 11 000 žien.

Súčasťou programu je aj vzdelávanie pracovníkov a manažmentu v oblasti digitalizácie mzdových služieb. Digitalizáciou platieb si môžu pracovníci nechať previesť svoje platy do mobilného telefónu, ktorý je zároveň možné použiť aj na vykonanie platieb. Prechod od miezd v hotovosti k digitálnym mzdám má veľa výhod, ako napríklad zvýšenie bezpečnosti, efektívnosť zdrojov a zvýšenie produktivity továrne.

Prečítajte si viac

Kampaň WE Women by Lindex

Prečítajte si viac o iniciatíve WE Women by Lindex, v rámci ktorej pracujeme na posilnení rodovej rovnosti a lepšom začleňovaní na pracoviskách v našom dodávateľskom reťazci.

Posilnenie postavenia žien

Prečítajte si viac o tom, prečo je posilňovanie postavenia žien tak dôležitou súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti.

Zvoľte jazyk