Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Iniciatíva za lepšiu bavlnu

Iniciatíva za lepšiu bavlnu (BCI) je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zlepšovať celosvetovú produkciu bavlny z hľadiska životného prostredia a ľudí, ktorí zabezpečujú jej výrobu. Iniciatíva sa zameriava na celosvetovú transformáciu konvenčne pestovanej bavlny, čo bude mať pozitívny vplyv na naše životné prostredie.

Bavlna je najbežnejšie používané vlákno v spoločnosti Lindex a sme členom iniciatívy Better Cotton Initiative (BCI) , pretože chceme prispieť k zlepšeniu konvenčne pestovanej bavlny. BCI vzdeláva poľnohospodárov, aby využívali ekologicky prívetivé, ale aj sociálne a ekonomicky udržateľné metódy pestovania. Medzi metódy patrí zníženie používania vody, pesticídov a prechod od umelých k prírodným hnojivám.

Systém hmotnostnej bilancie

BCI je iniciatíva zameraná na globálnu a rozsiahlu zmenu pestovania bavlny. Lepšia bavlna sa neudržiava oddelene medzi poľom a továrňou ako organická bavlna, ale je napojená na systém hmotnostnej bilancie. Systém hmotnostnej bilancie možno porovnať s kúpou obnoviteľnej elektriny, napríklad veternej energie. Kupujete ju preto, že chcete prispieť k čistejšej výrobe elektriny, a nie preto, aby elektrina z veternej elektrárne skončila vo vašej elektrickej zásuvke. Systém hmotnostnej bilancie umožňuje väčšiu dostupnosť a rýchlejšie škálovanie udržateľnejšej bavlny na celom svete.

                                                                                                                

Veľký rozdiel z globálnej perspektívy

Cieľom iniciatívy BCI je pomôcť pri prechode piatich miliónov pestovateľov bavlny k inteligentnejším technikám pestovania do konca roku 2020, čo pokryje 30 % globálnej produkcie bavlny. Skutočnosť, že 5 miliónov pestovateľov bavlny bude používať udržateľnejšie spôsoby pestovania, bude mať z globálneho hľadiska veľký vplyv na pestovanie bavlny a životné prostredie.

Pozitívny dopad na živobytie

Znalosti, s ktorými sa pestovatelia bavlny oboznamujú, majú zásadný pozitívny vplyv na ich živobytie. Rodová rovnosť zohráva vo vzdelávaní pestovateľov bavlny veľkú úlohu a riešia sa aj ďalšie sociálne aspekty, napríklad zakázaná detská práca. BCI tiež vzdeláva poľnohospodárov o škodlivom dopade práce na poliach na zdravie – fyzické i duševné. Zodpovednejšie používanie pesticídov a hnojív zlepšuje zdravie pestovateľov bavlny spolu so zlepšovaním ich ekonomickej situácie vďaka zvyšovaniu úrody.

Prečítajte si viac

Bavlna

Bavlna je naše najbežnejšie používané vlákno. Prečítajte si viac o spôsoboch, akým meníme výrobu bavlny na udržateľnejšiu.

Zvoľte jazyk