Lindex
LindexPrejsť k online nákupu

Iniciatíva One Bag Habit

V priemere sa igelitová taška používa iba 30 minút. Pravdepodobne rovnako dlho trvá, kým si odnesiete nákup z obchodu domov. S inciatívou One Bag Habit si chceme spolu s našimi zákazníkmi vytvoriť udržateľnejšie návyky.

Tašky nie sú najlepšími priateľmi prírody

Vedeli ste, že trvá 400 rokov, kým sa v prírode rozloží plastová taška? Za ten čas sa rozpadne na malé časti a stane sa škodlivou zložkou potravinového reťazca pre zvieratá aj ľudí. Na životné prostredie majú negatívny vplyv všetky druhy tašiek. Hoci sú tašky vyrobené z obnoviteľného materiálu, ako je papier a bavlna, na svoju výrobu, prepravu a recykláciu vyžadujú veľa energie. Potrebujeme iba menej tašiek, ktoré sa budú používať pri viacerých príležitostiach. Najlepšou alternatívou je priniesť si tašku z domu namiesto nákupu novej.

Znižovanie spotreby – zvyšovanie povedomia

One Bag Habit je spoločná iniciatíva spoločností Lindex, KappAhl a H&M. Cieľom je znížiť spotrebu nákupných tašiek a zvýšiť povedomie o negatívnych dopadoch tašiek na životné prostredie. Ako účastníci iniciatívy One Bag Habit sa spoločnosti zaväzujú:

  • Spoplatňovať všetky nákupné tašky
  • Informovať zákazníkov o dopade nákupných tašiek na životné prostredie a podporiť udržateľnejšiu spotrebu tašiek
  • Ponúkať nákupné tašky, ktoré sú recyklovateľné a vyrobené z udržateľnejších materiálov
  • Darovať zisk z predaja tašiek na rôzne aktivity, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj
  • Vykazovať ročné správy o výsledkoch

Ak si kúpite tašku od spoločnosti Lindex, je
vyrobená zo 100 % recyklovaného plastu.

Spoločne sme si vytvorili udržateľnejšie návyky

Od spustenia iniciatívy One Bag Habit sa spotreba tašiek v našich predajniach výrazne znížila. Len asi 30 % našich zákazníkov sa v súčasnosti rozhodne kúpiť si tašku. Sme mimoriadne hrdí na to, že sme spolu s našimi zákazníkmi dokázali vytvoriť udržateľnejšie návyky. A sme presvedčení, že sa môžeme ešte zdokonaliť!

Posilnenie postavenia žien prostredníctvom nášho zisku

Naše spoločné projekty s organizáciou WaterAid financujeme zo zisku našej spoločnosti. Zvyšujeme nimi prístup k čistej vode, sanitácii a lepšej hygiene. Projekt sa zameriava na oblasti, v ktorej žijú mnohí pracovníci textilného závodu vyrábajúci oblečenie pre spoločnosť Lindex.

Prečítajte si viac o našom spoločnom projekte s organizáciou WaterAid

Prečítajte si viac

Prečítajte si viac o našich iniciatívach a partnerstvách

Zvoľte jazyk