Några ord från vår produktutvecklare

Som ett ansvarstagande modeföretag är det självklart för oss att göra vad vi kan för att reducera vår miljöpåverkan och att agera med både människor och miljö i åtanke. Ismael Demir, Global Product Developer på Lindex produktionskontor i Bangladesh, arbetar med att utveckla Lindex hållbara denim. Som den denimexpert han är har vi låtit honom besvara ett par frågor!

Vad är utmaningarna med denimproduktion?

Överlag har denimproduktion samma utmaningar som övriga textilproduktion i stort; all textilproduktion kräver mycket vatten, energi och kemikalier. I denimproduktion är dock förbrukningen ännu högre då tyget går igenom många tvättar för att få rätt utseende och känsla. Som denimproducenter behöver vi justera och minska användandet av tillverkningsmetoder som har en negativ miljöpåverkan. För oss är den största utmaningen att slopa vissa tvättar och justera tvättrecepten samtidigt som vi uppnår rätt utseende.

Varför kräver denimproduktion så mycket vatten, energi och kemikalier?

För att ge denimtyget det modeuttryck som vi vill ha innebär det ofta många tekniska processer såsom exempelvis blekning och stentvättning, vilka kräver mycket i energi och vattenåtgång. Det är därför denim förbrukar mer vatten, energi och kemikalier än andra textilier. Många tvättar är synonymt med stor vattenåtgång och eftersom många tvättar består av upphettat vatten så går det även åt mycket energi. Några av tvättarna innehåller färg och kemikalier och om det är mycket vatten i tvätten så går det åt ännu mer kemikalier.

Vad betyder egentligen hållbar denim?

Hållbar denim betyder, förutom att man använder hållbar bomull, att tvättprocesserna är mer effektiva där vi har kunnat minska antal tvättar för varje produkt. När mindre vatten används behövs mindre energi för att hetta upp vattnet, och när mindre vatten används krävs det heller inte lika mycket kemikalier.