Textile Exchange

På Lindex arbetar vi konstant för att förbättra våra processer och för att skapa hållbar skillnad i modebranschen. Sedan 2008 är Lindex medlem i Textile Exchange, en icke vinstdrivande organisation som förespråkar hållbarhet i den textila värdekedjan och arbetar för att minimera den negativa miljöpåverkan som kommer av en global textilindustri.

Textile Exchange startades 2002 och arbetar för hållbara metoder i den textila värdekedjan genom att:

  • Informera och utbilda i branschen
  • Förespråka produkt- och branschintegritet
  • Stötta skalbarhet av positiva innovationer
  • Förbättra ekologiska bönders synlighet och tillgång till stabila marknader
  • Skapa samarbeten i branschen

Organisationen arbetar för att säkra hela produktionskedjan för ekologiska plagg och Lindex använder sig av Textiles Exchanges standarder i produktion. På det sättet kan vi vara säkra på att exempelvis plagg av ekologisk bomull faktiskt består av ekologisk bomull.

Textile Exchange har en vision av en global textilindustri som skyddar och återställer miljön och förbättrar liv. Detta är en vision som går hand i hand med Lindex hållbarhetsambition där vi strävar efter att skapa en hållbar skillnad tillsammans med våra leverantörer, samarbetspartners och kunder.